Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV

Vernieuwd

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
10 december 2020 - Putten
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk, Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

10 december 2020 - Putten

Het vakgebied Externe Verslaggeving is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen op BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In deze training wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de regelgeving naar andere - gerelateerde - voorbeelden te gaan. Daarbij gaat het om de meest-voorkomende situaties in de mkb-praktijk op dit vakgebied.

Doelstelling

U neemt kennis van relevante regelgeving voor de samenstel- en adviespraktijk van het vakgebied Externe Verslaggeving en hoe u deze in de praktijk toepast.

Inhoud

De structuur van de regelgeving staat centraal. Deze wordt besproken ten aanzien van de structuur en de hoofdlijnen van de inhoud, waarna enkele details worden besproken. Het gaat er dan om in eerste instantie te herkennen welke regelgeving relevant is, om binnen die regelgeving relevante onderdelen te onderscheiden. Daarbij is er ook aandacht voor het gewicht van de regelgeving.

De wijzigingen voor 2020 staan centraal in deze training.

Onderwerpen

Vanuit het kader van de wet- en regelgeving worden de volgende onderwerpen tijdens de training behandeld. De volgorde van de balans en de winst-en-verliesrekening wordt daarbij aangehouden.

A       Reikwijdte, opbouw en inhoud van

  • BW 2 Titel 9
  • Besluiten die horen bij BW 2 Titel 9
  • (Wijzigingen in de) Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine BV op commerciële grondslagen
  • (Wijzigingen in de) Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de micro-BV op commerciële grondslagen
  • Handreiking bij toepassing fiscale waarderingsgrondslagen
  • RJ-Uitingen

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
            -    Kennisoverdracht
            -    Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
            -    Reflectie

Bestemd voor

accountants in de samenstel- en adviespraktijk

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten in Putten

Adres

Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer Putten Strandboulevard 3 Putten Telefoonnummer (0341) 35 64 64 E-mailadres Reservation.amersfoort@postillionhotels.com