Leergang externe verslaggeving

voor kleine en micro rechtspersonen

Details

Cursusduur
4 dagen
Datum en locatie
26, 27 november 2020, 3, 4 december 2020 - Nieuwegein
Tijd
14:00 - 20:00, 10:00 - 16:00, 14:00 - 20:00, 10:00 - 16:00
Prijs
€ 1.485,00 (leden) / € 1.705,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk, Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
20 pe-uren

26, 27 november 2020, 3, 4 december 2020 - Nieuwegein

De voorschriften voor externe verslaggeving worden steeds belangrijker, ook bij reguliere en samenstellingsopdrachten. Deze leergang verdiept en verbreedt uw kennis op dit gebied en verhoogt daarmee uw adviesvaardigheid. In de leergang besteden we aandacht aan praktische toepassingen van externe verslaggeving in het mkb, waaronder alle wijzigingen over verslagjaren 2019 en 2020 in het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Leerdoelen
U verwerft een uitgebreide vaktechnische kennis en bent hierdoor vaktechnisch voorbereid op de jaarrekeningen over 2019 en 2020. Ook oefent u in de bespreking van eenvoudige geschillen op het gebied van externe verslaggeving en vakinhoudelijk rapportage hierover, om daarmee cliënten te kunnen informeren over uw advies op dit vakgebied. De gevolgen van de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving kunt u hanteren in de praktijk. U kunt jaarrekeningen en deponeringsstukken opstellen voor een micro entiteit op commerciële en voor een jaarrekening op fiscale grondslag.

Doelstelling

U verwerft een uitgebreide vaktechnische kennis en bent hierdoor vaktechnisch voorbereid op de jaarrekeningen over 2019 en 2020. Ook oefent u in de bespreking van eenvoudige geschillen op het gebied van externe verslaggeving en vakinhoudelijk rapportage hierover, om daarmee cliënten te kunnen informeren over uw advies op dit vakgebied. De gevolgen van de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving kunt u hanteren in de praktijk. U kunt jaarrekeningen en deponeringsstukken opstellen voor een micro entiteit op commerciële en voor een jaarrekening op fiscale grondslag.

Inhoud

De inhoud van deze leergang is gebaseerd op de bundel 'Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van micro- en kleine rechtspersonen Jaareditie 2019/2020', aangevuld met cases uit de mkb-praktijk ook voor de micro entiteit. Bij aanvang van de cursus ontvangt u de bundel.

Dag 1

 • grondslagen van externe verslaggeving
 • (internationale) wet- en regelgeving
 • BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
 • de kleine BV: een overzicht van de wijzigingen in de wet- en regelgeving
 • de micro entiteit

Dag 2

 • immateriële vaste activa
 • materiële vaste activa
 • financiële vaste activa

Dag 3

 • eigen vermogen
 • wettelijke reserve deelnemingen
 • voorzieningen algemeen
 • schulden
 • de jaarrekening op fiscale grondslagen

Dag 4

 • consolidatie
 • pensioenen en oudedagsverplichting
 • winst-en-verliesrekening
 • veplichte toelichtingen
 • de micro-rechtspersoon uitgewerkt

Wijze van aanpak in de Leergang

De wijze waarop de onderwerpen worden behandeld is afkomstig uit de praktijk en onderwerpgericht. Zo wordt bij Deelnemingen niet alleen de waardering besproken, maar ook de samenhangende vraagstukken zoals de mogelijke wettelijke reserve, de toelichtingsverplichtingen en de gevolgen voor alle aspecten als de waarderingsgrondslag in de jaarrekening wijzigt. Op die wijze wordt bereikt dat op meer samenhangende wijze met aspecten van externe verslaggeving in de praktijk wordt gewerkt.

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
          -     Kennisoverdracht
          -     Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring
          -     Reflectie

Bestemd voor

Mkb-accountants en senior assistent-accountants die grondige kennis van externe verslaggeving willen bijhouden of verwerven.

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl