Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
18 november 2020 - Eindhoven
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

18 november 2020 - Eindhoven

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2020 en de verwachtingen voor 2020 en 2021 die met u worden besproken.

Doelstelling

U kent de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2020- en de verwachtingen voor 2020 en 2021- op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.

Inhoud

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.

Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de (mogelijke) gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving.

De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving en de HRA-/mkb-bundel van de NBA
 • Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp

 • De Wijzigingen in de Wet op het accountantsberoep
 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties
 • NV NOCLAR: Non-compliance with laws and regulations ingevoerd in de praktijk
 • De wijzigingen in NV COS: controleopdrachten en daarmee samenhangende wijzigingen
 • De wijzigingen in de NVCOS voor aan assurance verwante opdrachten
 • NBA-Handreikingen voor 2020
 • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vernieuwd
 • De gevolgen van de (richtlijnen voor de) AVG
 • Jurisprudentie van de Accountantskamer en het College van beroep voor het bedrijfsleven
 • Jurisprudentie van de Accountantskamer en het College van beroep voor het bedrijfsleven
 • De toetsingsprogramma's van de Raad voor Toezicht voor 2020

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Werkvormen

De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

 • Kennisoverdracht
 • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
 • Reflectie

 • Bestemd voor

  Accountants in de samenstelpraktijk

  drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

  De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Eindhoven in Eindhoven

  Adres

  Van der Valk Hotel Eindhoven Aalsterweg 344 Eindhoven Telefoonnummer (040) 211 60 33 E-mailadres Reservations@eindhoven.valk.com