Vaktechnische intervisie

Uit het werk gegrepen *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
20 februari 2020 - Amersfoort
Tijd
12:00 - 15:00
Prijs
€ 295,00 (leden) / € 350,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Ethiek & Fraude, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
3 pe-uren

Als accountant loopt u in uw werk regelmatig tegen verschillende vraagstukken aan. Vraagstukken die verder gaan dan de directe werkzaamheden en waar niet altijd een eenduidig antwoord op te geven is.

Door met elkaar deze vraagstukken te bespreken, wordt het makkelijker keuzes te maken en die keuze beter te verantwoorden naar uzelf, uw klant of uw collega's.


Intervisie is een methode waarbij u in een kleinere setting elkaars kennis, ervaring en inzichten deelt. De methode is snel, eenvoudig en bevordert elkaars deskundigheid.

In 2014-2015 was Dossiermentoring een verplicht onderdeel voor eindverantwoordelijk controlerend accountants. De opzet om met elkaar van gedachten te wisselen over een dossier is positief ontvangen. Binnen menig controlepraktijk wordt Dossiermentoring dan ook nog steeds toegepast.

Bij Praktijk intervisie pakken we de draad verder op. In maximaal drie uur tijd bespreken we een dossier uit de praktijk. De bijeenkomst wordt geleid door een onafhankelijke intervisiebegeleider die uit de groep van maximaal zes deelnemers de adviezen, tips en inzichten haalt. De groep bepaalt zelf de agenda; een concreet (samenstel of controle) dossier of een dilemma uit de beroepspraktijk. Dat kan een ethisch dilemma zijn maar ook een dilemma over de verdere ontwikkeling van de eigen organisatie.

Per regio organiseren we vier bijeenkomsten per jaar. U geniet korting als u zich voor alle vier bijeenkomsten inschrijft.

Doelstelling

Door het deelnemen aan vaktechnische intervisie, krijgt u van verschillende kanten feedback op uw vraagstukken en bijbehorende dilemma's, zodat u uw eigen kwaliteit vergroot en u beter beslagen ten ijs komt.

Inhoud

Intervisie is een instrument dat ingezet wordt voor deskundigheidsbevordering, waarbij u en andere accountants met elkaar meedenken over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Met elkaar meedenken gebeurt niet door het direct aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen met de hulp van een intervisie methode. Zo krijgt u zicht op het ingebrachte vraagstuk en op de wijze waarop u kan handelen.
Intervisie is laagdrempelig, het doet een beroep op de deskundigheid van iedere deelnemende accountant. Belangrijke elementen binnen intervisie zijn naar elkaar luisteren, op elkaar ingaan en kennis en ervaringen delen.
Intervisie laat zien dat persoonlijke én professionele groei onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De methode is snel en eenvoudig, een intervisiebijeenkomst duurt in de regel 1,5 á 2 uur, en levert in korte tijd maximaal resultaat.

Bestemd voor

Iedere professional die zich professioneel wil ontwikkelen, met collegaÉs binnen of buiten de eigen organisatie, zoals (kantoor/afdelings) managers, accountants-adviseurs, zowel openbaar accountants als accountants in business.

drs. Jos Huijser Partner CreAct Opleiding & Consultancy, heeft zeer veel ervaring met het verzorgen van trainingen voor accountants en auditoren.

De cursus vindt plaats in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort

Adres

Leerhotel Het Klooster Daam Fockemalaan 10 Amersfoort Telefoonnummer (033) 467 87 50 E-mailadres reserveringen@hetkloosterhotel.nl