Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb

Vernieuwd

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
8, 9 oktober 2020 - Eindhoven
Tijd
14:00 - 20:00, 10:00 - 16:00
Prijs
€ 745,00 (leden) / € 850,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk, Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
10 pe-uren

De Raad voor de Jaarverslaggeving erkent de bijzondere positie van het mkb als het gaat om jaarrekeningen. Dat blijkt uit de uitgifte van een bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen.

Doelstelling

U leert de bepalingen in de RJk-bundel bundel te interpreteren en in de praktijk te hanteren.

Deze cursus heeft een cursus met een hoog praktisch rendement voor jaarrekeningen over verslagperioden 2019 en 2020 en andere financiële overzichten. Met de Jaareditie 2019/2020 is uw kennis geheel up-to-date. U ontvangt de bundel ook op de cursusdag zelf.

Inhoud

De cursus bestaat uit vijf delen. In een korte introductie over de ontwikkelingen in de externe verslaggeving wordt de positie van de nieuwe bundel aangegeven. Daarna volgt de bespreking van de algemene uitgangspunten voor de externe verslaggeving, zoals in de bundel beschreven.

Het grootste deel van de cursus wordt besteed aan de inhoudelijke bespreking van de - voornamelijk balansgerichte - onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen wordt de theorie uit de bundel toegelicht met behulp van voorbeelden. Ook daardoor leert u hoe de bundel is te gebruiken in uw praktijk.

De cursusstof is opgebouwd uit vijf delen:

Deel 1: introductie

Deel 2: algemene uitgangspunten: prijsgrondslagen en formele bepalingen

Deel 3: onderwerp-gerichte bespreking (kerndeel):

In dit deel is bijzondere aandacht voor de posten: materiële vaste activa en groot onderhoud, deelnemingen, onderhanden projecten voor derden, wettelijke reserves en de winst-en-verliesrekening

Deel 4: micro-rechtspersoon

Deel 5: jaarrekeningen op fiscale grondslagen: kleine BV en micro rechtspersoon

In dit deel is bijzondere aandacht voor de verschillen tussen de jaarrekening op fiscale grondslag en op commerciële grondslag.

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
             -     Kennisoverdracht
             -     Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
             -     Reflectie

Bestemd voor

Openbaar accountants en accountants in business

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Novotel Eindhoven in Eindhoven

Adres

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven Telefoonnummer (040) 252 65 75 E-mailadres reservations@novoteleindhoven.com Website http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/nl/nov/1018/fiche_hotel.shtml