Blijf in gesprek in lastige situaties

of hoe denkfouten uw gesprek beïnvloeden

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 november 2020 - Nieuwegein
Tijd
08:30 - 17:00
Prijs
€ 595,00 (leden) / € 685,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
7 pe-uren

17 november 2020 - Nieuwegein

In gesprekken waar wat op het spel staat hebben gesprekspartners verschillende belangen, met soms oplopende emoties. Het is voor financiële professionals van belang in gesprek te blijven in deze uitdagende situaties bij klanten en collega's. Maar denkfouten maken het gesprek er niet makkelijker op.

Denkfouten zijn psychologische mechanismes die ons onbewust op een dwaalspoor brengen. Sommige denkfouten hebben een klein effect op ons werk, andere hebben een grotere impact. Inzicht in deze denkfouten helpt om de negatieve effecten ervan te minimaliseren en een goed contact te krijgen en te behouden met klanten en collega's.

Een voorbeeld van een denkfout die het gesprek sterk kan beïnvloeden is de fundamentele attributiefout. Met de fundamentele attributiefout wordt de neiging bedoeld om gedragingen van anderen toe te schrijven aan de persoonlijkheid of het karakter van die ander. Situationele factoren (factoren die buiten een persoon liggen) worden onderschat, terwijl factoren die binnen een persoon liggen worden overschat. Dit gebeurt zelfs wanneer er duidelijk zichtbare situationele oorzaken voor het gedrag van de ander zijn.

Voorbeeld: Als ik te laat ben met het opleveren van een stuk is dat omdat het onverwacht druk was; Als een ander te laat komt ligt dat aan het feit dat deze persoon nonchalant is. Maar er zijn nog vele andere denkfouten die mensen vaak maken. In de training komen er tenminste twintig aan bod die herkenbaar zijn in de werkomgeving van de accountant.

Doelstelling

Met het volgen van deze training verwerft u meer inzicht in de wijze waarop denkprocessen verlopen. Ook verwerft u meer inzicht in welke denkfouten er zijn en hoe deze een gesprek kunnen beïnvloeden. U leert wat u kunt doen om het effect van deze denkfouten te verminderen en oefent dit met eigen casuïstiek.

Inhoud

In de training ÈBlijf in gesprek in lastige situatiesÉ staan we allereerst kort stil bij de werking van onze hersenen. De tweede stap is het herkennen van denkfouten bij de deelnemers zelf en gesprekspartners. Vervolgens past de deelnemer het geleerde toe in diverse oefensituaties waarbij de eigen vragen en casuïstiek centraal staan, alles geënt op de eigen praktijk als accountant. We doorlopen de gespreksfases beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming met in iedere fase aandacht voor specifieke denkfouten en communicatieve vaardigheden.

Ter voorbereiding op de training staat het e-learning platform u ter beschikking om verschillende communicatietechnieken op te frissen

Werkvormen

De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

  • Kennisoverdracht
  • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
  • Zelf oefenen en toepassen van de leerstof
  • Reflectie

Bestemd voor

Openbaar accountants, Intern accountants, MKB- accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers

Docent nader bekend gemaakt

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl