Actualiteiten regelgeving accountancy

Gemengde praktijk

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
8 december 2020 - Vianen
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

8 december 2020 - Vianen

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2020 en die voor 2020 en 2021 verwacht worden die met u worden besproken.

Doelstelling

U leert de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2020 en de verwachtingen voor 2020 en 2021 kennen op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.

Inhoud

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.

Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de (mogelijke) gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving. Op deze wijze ontstaat een combinatie van kennisoverdracht en uitwisseling van gefundeerde meningen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving
 • Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp

 • Wijzigingen in de Wet op het accountantsberoep
 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties
 • NV NOCLAR: Non-compliance with laws and regulations ingevoerd in de praktijk
 • De wijzigingen in NV COS: controleopdrachten en daarmee samenhangende wijzigingen
 • De wijzigingen in de NVCOS voor aan assurance verwante opdrachten
 • NBA-Handreikingen voor 2020
 • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vernieuwd
 • De gevolgen van de (richtlijnen voor de) AVG

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Werkvormen

De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
 • Kennisoverdracht
 • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
 • Reflectie

Bestemd voor

Accountants in de openbare praktijk

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Vianen in Vianen

Adres

Van der Valk Hotel Vianen Prins Bernhardstraat 75 Vianen Telefoonnummer 0347325921 E-mailadres sales@vianen.valk.nl