Omzetting van IB-onderneming naar BV-structuur

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
4 november 2020 - Dordrecht
Tijd
14:00 - 21:00
Prijs
€ 445,00 (leden) / € 495,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
6 pe-uren

4 november 2020 - Dordrecht

RB: 6 PE-uren (onderverdeling conform PE-reglement RB)

In deze cursus komt de inbreng van een IB-onderneming (eenmanszaak en VOF) in een BV-structuur aan de orde. We bespreken het gehele migratietraject aan de hand van een concreet procesdossier. Niet alleen de keuze ruisende inbreng of geruisloze omzetting komt ter sprake, maar vooral de techniek van de inbreng. Niet alleen wordt gekeken naar de inkomstenbelasting, maar ook naar de omzetbelasting en overdrachtsbelasting wanneer vastgoed wordt ingebracht.

Doelstelling

U krijgt een helder beeld van het migratietraject naar een BV structuur. Daarnaast ontvangt u een aantal praktische tools waarmee u aan de slag kunt, zoals:

 • Word-modelovereenkomsten intentieverklaringen/voorovereenkomsten;
 • Excel-rekenmodellen die gehanteerd kunnen worden voor een ruisende inbreng en bij een geruisloze omzettingen;
 • schema's ter zake van de terugwerkende kracht bij ruisende inbrengen/geruisloze omzettingen;
 • voorbeeldbrieven voor verzoeken aan de Belastingdienst voor een geruisloze omzetting;
 • voorbeelden van opdrachtbrieven aan notarissen voor inbrengen/omzettingen;
 • Word-modelovereenkomsten voor aandeelhouders- en stemovereenkomst.

Inhoud

 • ruisende inbreng en geruisloze inbreng: niet alleen de theoretische context maar vooral concrete voorbeeldberekeningen;
 • wanneer en hoe kunnen lijfrenten worden bedongen en wat zijn de kaders van het bedingen van FOR- en stakingswinstlijfrenten in eigen beheer? En hoe moet met een lijfrente worden omgegaan als de onderneming uitzakt van de holding naar een werkmaatschappij?;
 • welke BV-structuur verdient onder welke omstandigheden de voorkeur: stichting administratiekantoor, vastgoed-BV, holdings (ook het nut van personal holdings en tussenholdings), etc.;
 • wanneer is een hoog aandelenkapitaal verplicht, wanneer moet agio worden bedongen en wanneer mag worden gecrediteerd?;
 • wanneer en hoe kan een DGA agio uit zijn holding terughalen en een holding agio uit een werkmaatschappij?;
 • welke valkuilen gelden er bij de inbreng van vastgoed en allocatie van vastgoed in een BV-structuur (wel/geen aparte vastgoed-BV)?;
 • hoe om te gaan met meerdere aandeelhouders?

Bestemd voor

Openbaar accountants, mkb-accountants

mr. Eric van Uunen RB is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt Eric regelmatig op als docent/inleider.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Dordrecht in Dordrecht

Adres

Van der Valk Hotel Dordrecht Laan van Europa 1600 Dordrecht Telefoonnummer (078) 870 08 00 E-mailadres sales@dordrecht.valk.nl