Best practice in projectcontrol

Details

Cursusduur
1 dag
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Performance Management
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
6 pe-uren

Als RC ontvangt u het ledentarief.


De Noord-Zuidlijn moest een succes worden. De implementatie van het ERP-pakket zou vlekkeloos verlopen. Hoe komt het toch dat projecten twee keer zo lang duren, en twee keer zo veel kosten? Is projectcontrol echt anders dan 'gewone' control?

Dit geeft meteen de essentie weer van de cursus 'Best practice in projectcontrol'. Welke control-aspecten bepalen het succes van het project? Wat maakt een innovatief project zo speciaal dat het moeilijk in control te houden is? Wat is een goede afbakening van projectdoel en projectresultaat? Hoe staat het met de snelheid van besluiten? Wat is een goede governance-structuur? Dit is slechts een greep uit de veelheid van control-aspecten in projectcontrol.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus bent u in staat om controls rond een project te benoemen en toe te passen. Daarbij is een keuze van de projectmanagement-methodiek een belangrijke basis van het projectcontrol-plan. U signaleert gewenste veranderingen en u gaat met tools en tips de deur uit. Hierbij wordt ingespeeld op uw behoefte, door vooraf een inventarisatie in te vullen. Naast de inhoudelijke controls wordt er ook ingegaan op de rol van de financieel professional.

Inhoud

Na een aantal (theoretische) principes rond projectcontrol, gaat u aan de hand van een praktisch voorbeeld een project qua control vormgeven. De onderwerpen zijn:

  • De basics van IPMA, Prince2 en PMBok;
  • De principes van een projectorganisatie met bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
  • Het opstellen van een voorstel voor een projectorganisatie;
  • De totstandkoming van een project;
  • De rol van risicomanagement en het toepassen in een case;
  • Het toepassen van de GOKIT factoren (Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd);
  • Het opstellen van een forecast in het kader van projectcontrol. Uitgangspunt hierbij is de toekomstgerichte informatie, naast de gerealiseerde doelstellingen;
  • Een advies opstellen voor een complex project waarbij control, bevoegdheden en verantwoordelijkheden een rol spelen;
  • Issues rond verandermanagement benoemen en vertalen naar een advies voor het management;
  • Reflecteren op hetgeen is geleerd, aan de eigen praktijk.

Bestemd voor

Controllers en accountants in business die zich bezig (gaan) houden met de control van (innovatieve) projecten.

drs. Michel Verhoeven RC zelfstandig controller en docent/trainer CASE&T BV

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Den Haag-Nootdorp in Nootdorp

Adres

Van der Valk Hotel Den Haag-Nootdorp Gildeweg 1 Nootdorp Telefoonnummer (015) 310 45 45 E-mailadres sales@denhaag.valk.nl