Aanmerkelijk belang: kansen en valkuilen

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
28 oktober 2020 - Dordrecht
Tijd
14:00 - 21:00
Prijs
€ 445,00 (leden) / € 495,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
6 pe-uren

28 oktober 2020 - Dordrecht

De heffingsgrondslag in de inkomstenbelasting bij aanmerkelijk belang (ab) is een lastige materie waar adviseurs vaak wel enigszins kennis van hebben, maar toch veelal onvoldoende om er actief in te kunnen adviseren met het oogmerk om belastingheffing te kunnen besparen.

Tijdens deze cursus wordt stil gestaan bij belangrijke aspecten als het gaat om DGA's adviseren in het kader van aanmerkelijk belang problematiek. Dit, aan de hand van een stuk theorie, maar vooral aan de hand van praktijksituaties. U krijgt dan ook de beschikking over een aantal tools die u in uw praktijk kunt gebruiken om uw adviesfunctie in die situaties perfect te kunnen vervullen, zoals praktische schema's op het gebied van fiscale faciliteiten bij bedrijfsopvolging.

Deze cursus staat dan ook vol van tips en trucs die in de adviespraktijk van alledag aan de orde zijn om belastingheffing bij ab-aandelen te beperken.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus bent u in staat om een DGA perfect te adviseren op het gebied van ab-aandelen.

Inhoud

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • wanneer speelt ab-heffing wel of niet (soortaandelen, meeslepen, meetrekken) en de rol van partners en kinderen;
 • aandachtspunten bij werknemersparticipaties (certificaten van aandelen of stemloze aandelen);
 • wat is een zgn. fictief ab;
 • ab-heffing bij echtscheiding en doorschuifmogelijkheden;
 • ab-gevolgen van wijziging huwelijkse voorwaarden en vervreemding aandelen aan echtgenoot;
 • ab-heffing bij overlijden of schenking in geval van een BV met ondernemingsvermogen en dan met name de doorschuiffaciliteiten (denk aan toepassing van de 36-maanden eis);
 • ab-heffing bij overlijden en bij schenking van aandelen in geval van een BV met beleggingsvermogen;
 • mogelijkheden bij een vererfd ab om binnen twee jaar na overlijden een onbelast dividend uit te keren door middel van afboeking op de verkrijgingsprijs;
 • fictieve vervreemdingen: wanneer speelt dit wel / niet;
 • terugbetaling van aandelenkapitaal met de vereiste afstempelingsprocedures om eigen vermogen uit een BV onbelast te toucheren;
 • eisen gesteld aan een Stichting AdministratieKantoor en certificering van aandelen;
 • leidt het verletteren of omvormen van gewone aandelen in cumprefs tot ab-heffing;
 • ab-heffing bij liquidatie-uitkeringen bij een BV;
 • omzetting verlies bij einde ab in een korting op belasting over box 1 inkomen;
 • verbod tussentijds verlies als BV blijft bestaan.

Bestemd voor

Openbaar accountants, mkb-accountants

mr. Eric van Uunen RB is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt Eric regelmatig op als docent/inleider.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Dordrecht in Dordrecht

Adres

Van der Valk Hotel Dordrecht Laan van Europa 1600 Dordrecht Telefoonnummer (078) 870 08 00 E-mailadres sales@dordrecht.valk.nl