In het zicht van overlijden

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
26 oktober 2020 - Nieuwegein
Tijd
14:00 - 21:00
Prijs
€ 445,00 (leden) / € 495,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
6 pe-uren

26 oktober 2020 - Nieuwegein

Als een cliënt bij u komt met slecht nieuws over zijn levensverwachting dient u, zakelijk als u bent, ook allerhande zaken op fiscaal terrein met hem te bespreken. Ongeacht of het gaat over een particulier, een IB-ondernemer of een DGA. En dan dient niet alleen -voor de hand liggend als dat is- te worden stil gestaan bij het testament om nog een stukje estate planning te kunnen toepassen, maar juist ook over zijn onderneming goed te worden nagedacht.

Doelstelling

Tijdens deze cursus wordt stil gestaan bij belangrijke aspecten als het gaat om adviseren in het zicht van overlijden van een cliënt. Dit, aan de hand van een stuk theorie, maar vooral aan de hand van praktijksituaties. U krijgt dan ook de beschikking over een aantal tools die u in uw praktijk kunt gebruiken om uw adviesfunctie in die situaties perfect te kunnen vervullen, zoals een handig spreadsheet voor een geruisloze doorschuiving en praktische schema's op het gebied van fiscale faciliteiten bij bedrijfsopvolging.

Deze cursus staat dan ook vol van tips en trucs die in de adviespraktijk van alledag aan de orde zijn om belastingheffing in het zicht van overlijden te beperken.

Na afloop van deze cursus bent u in staat om uw cliënt perfect te adviseren op fiscaal gebied wat er nog zou moeten gebeuren in het zicht van zijn overlijden.

Inhoud

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • estate planning: wat is het meest ideale testament in een bepaalde situatie;
 • wat zijn de fiscale gevolgen bij staking van een IB-onderneming door overlijden;
 • wat zijn de mogelijkheden en de eisen voor doorschuiving bij staking van een IB-onderneming door overlijden (dan is bijvoorbeeld vereist dat de voortzetter krachtens erfrecht verkrijgt, dus hier in het testament een voorziening voor treffen);
 • wat dan te doen met de stille reserves, goodwill, fiscale reserves (m.n. de fiscale oudedagsreserve) en de desinvesteringsbijtelling;
 • stakingsfaciliteiten bij overlijden: stakingsaftrek en mogelijkheden om de FOR of stakingswinst om te zetten in een lijfrente, en is dat fiscaal wel of niet aantrekkelijk;
 • wat gebeurt er met TBS-vastgoed bij overlijden;
 • leidt het bezit van aanmerkelijk belang aandelen tot box 2 heffing bij een BV met beleggingsvermogen en met ondernemingsvermogen;
 • aanpassing huwelijkse voorwaarden kort voor het overlijden naar de partner om belastingheffing te voorkomen;
 • wat zijn de eisen aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet voor bedrijfsopvolging (zowel voor een IB-onderneming als voor een eigen BV);
 • moeten contracten met de eigen BV nog worden aangepast (bijv. in de arbeidsovereenkomst tussen DGA en eigen BV opnemen dat de vrijgestelde eenmalige uitkering van drie maandsalarissen ter zake van overlijden van een werknemer kan worden benut);
 • speelt overdrachtsbelasting bij overlijden nog een rol (denk aan de zgn. onroerende zaak lichamen);
 • invorderingsfaciliteiten bij overlijdenssituaties;
 • wanneer hebben we te maken met welke termijnen (bezits- en voortzettingstermijnen) bij geruisloze doorschuiving, BOR en dergelijke;
 • herstructureren na overlijden als belangrijke valkuil in de belastingheffing.

Bestemd voor

Openbaar accountants, mkb-accountants


mr. Eric van Uunen RB is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt Eric regelmatig op als docent/inleider.

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl