De fiscale woon- en vestigingsplaats

Actuele rechtspraak

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
25 november 2020 - Amsterdam
Tijd
16:00 - 20:00
Prijs
€ 385,00 (leden) / € 440,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
4 pe-uren

25 november 2020 - Amsterdam

Tijdens deze cursus komt de bepaling van de woonplaats van natuurlijke personen en de vestigingsplaats van rechtspersonen aan bod. De woonplaats en de vestigingsplaats vormen het begin van belastingheffing in vele belastingwetten, zoals de Wet IB 2001, de Wet VpB 1969 en de Successiewet 1956.

Deze problematiek lijkt op het eerste gezicht betrekkelijk eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger. Bovendien zijn de risico's groot. Daarom wordt ruime aandacht besteed aan de wettelijke regelingen, actuele rechtspraak, schema's, checklists en praktijkvoorbeelden.

Doelstelling

Aan het eind van de cursus kunt u de fiscale woonplaats van natuurlijke personen en de vestigingsplaats van rechtspersonen bepalen. U kunt aandachtspunten en risico's signaleren en de klant adviesvragen stellen. U bent op de hoogte van alle actualiteiten.

Inhoud

  • Relevantie woonplaats en vestigingsplaats
  • Hoe bepalen we iemands woonplaats?
  • Hoe bepalen we de vestigingsplaats van een rechtspersoon?
  • Wat zijn de wettelijke informatieverplichtingen?
  • Bewijslast en sancties
  • Verdrags- en niet-verdragssituaties
  • Welke rechtspraak hebben we?

Bestemd voor

Accountants die hun basiskennis op dit gebied willen opfrissen en aangiftemedewerkers.

mr. Robert-Jan Roerink werkzaam bij de Belastingdienst. Dagelijks bezig met DGA's en ondernemers, zowel in binnenlandse als grensoverschrijdende situaties. Docent bij verschillende onderwijsinstellingen en auteur van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, delen Inkomstenbelasting en Successiewet.et.

De cursus vindt plaats in Mercure Hotel Amsterdam West in Amsterdam

Adres

Mercure Hotel Amsterdam West Oude Haagseweg 20 Amsterdam Telefoonnummer 0205126723 E-mailadres Denice.Kirchjunger@eventhotels.com Website http://www.mercure.com/mercure/fichehotel/gb/mer/1315/fiche_hotel.shtml