Nationale verslaggevingsdag

Over externe verslaggeving en meer

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
16 juni 2020 - Den Dolder
Tijd
10:00 - 17:30
Prijs
€ 495,00 (leden) / € 595,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, MKB-accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
6 pe-uren

16 juni 2020 - Den Dolder

Topsprekers op het gebied van verslaggeving op 1 dag bij elkaar! Naast externe verslaggeving worden ook overige relevante ontwikkelingen besproken.

Nationale Verslaggevingsdag beperkt zich niet tot de verslaggeving van de jaarrekening. Zo mag u ook rekenen op niet-financiële verslaggeving. Kortom het brede gebied waar organisaties in Nederland mee van doen hebben als het gaat om verantwoording naar de maatschappij.

De nadruk ligt op organisaties die vallen onder NL GAAP, ontwikkelingen op het gebied van IFRS worden besproken voorzover zij van invloed (gaan) zijn voor de nationale regelgeving.

Doelstelling

U krijgt van topsprekers laatste actuele ontwikkelingen op het terrein van NL GAAP en overige relevante ontwikkelingen op het gebied van nationale regelgeving. Door de casuïstiek van de sprekers krijgt u handvatten om deze kennis toe te passen voor de eigen organisatie of om u klanten hierover te adviseren.

Inhoud

Het programma is altijd actueel, onderwerpen die zeker aan de orde komen zijn:
  • Nieuwe uitingen en nieuwe Richtlijnen van de RJ
  • Internationale ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving en de (mogelijke) gevolgen voor Nederland en NL GAAP
  • Ontwikkelingen op het terrein van de fiscaliteit en het ondernemingsrecht, denk bijvoorbeeld aan de richtlijn Mandatory Disclosure
  • Casuïstiek

Het definitieve programma wordt in februari 2020 op deze site gepubliceerd.

Bestemd voor

Professionals met een interesse voor externe verslaggeving en die te maken hebben met organisaties die vallen onder NL GAAP (Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving).

Docent nog niet bekend

De cursus vindt plaats in Hotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder

Adres

Hotel Ernst Sillem Hoeve Soestdijkerweg 10 -b Den Dolder Telefoonnummer (035) 666 85 41 E-mailadres receptie@esh.nl