De psychologie van financiële besluitvorming

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
7 oktober 2020 - Zwartsluis
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs
€ 550,00 (leden) / € 650,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Strategie
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Finance in business
6 pe-uren

7 oktober 2020 - Zwartsluis

Als RC geniet u van het gereduceerde ledentarief.


Een belangrijke kerntaak van financiële professionals in organisaties is ervoor zorgen dat managers bedrijfseconomisch verstandige beslissingen nemen. Om deze taak effectief te kunnen vervullen is inzicht in de psychologische achtergronden van besluitvormingsprocessen cruciaal. Deze cursus helpt financiële professionals dit inzicht te ontwikkelen.

Doelstelling

De doelstelling van de cursus is om financiële professionals kennis te laten maken met inzichten uit de psychologische wetenschap die hen in staat stellen besluitvormingsprocessen in organisaties effectiever te ondersteunen en bij te sturen. U leert drijfveren van managers te identificeren en analyseren, en patronen en tekortkomingen in argumentatie- en keuzeprocessen te herkennen en ter discussie te stellen. Ook zal de rol van de bedrijfscultuur hierin aan bod komen.

Inhoud

Specifieke zaken waar we op ingaan zijn:

  • De rol van risico en onzekerheid bij de waardering van economische uitkomsten;
  • Veelvoorkomende denkfouten bij het maken van inschattingen en het doen van voorspellingen (o.a. biases/ heuristieken, negeren statistiek);
  • De rol van sociale prikkels en groepsdruk in keuzeprocessen;
  • Het belang van een veilige teamcultuur en reflectie voor besluitvormingsprocessen;
  • Weerstand tegen veranderingen en het stopzetten van falende projecten.

De cursus brengt deelnemers op een interactieve manier op de hoogte van de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. We gebruiken daarbij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van financiële professionals.

Bestemd voor

Controllers, accountants in business, adviserend accountants en eenieder die te maken heeft met (financiële) besluitvorming in organisaties.

dr. Andreas Wismeijer

Andreas Wismeijer

docent Universiteit van Tilburg en Nyenrode Business Universiteit en visiting Associate Professor op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie

De cursus vindt plaats in Hotel Zwartewater bv in Zwartsluis

Adres

Hotel Zwartewater bv De Vlakte 20 Zwartsluis Telefoonnummer (038) 386 64 44 E-mailadres liahoekman@hotel-zwartewater.nl