Organisatie en politieke sensitiviteit

Vergroten van de eigen effectiviteit

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
19 november 2020 - Nieuwegein
Tijd
10:00 - 17:15
Prijs
€ 590,00 (leden) / € 650,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
6 pe-uren

19 november 2020 - Nieuwegein

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.


Wilt u als financial (meer) effectief zijn? Dan is het onontbeerlijk de formele en informele hiërarchie te (her)kennen. Hoe groter de organisatie -en vaak ook politieker- des te krachtiger de kracht van de informele hiërarchie is. Deze workshop is er op gericht om u praktische inzichten en handvatten aan te reiken waarmee u de routing in kaart kunt brengen en 'het spel' leert te doorgronden. Deze organisatie sensitiviteit helpt u bij het effectief acteren binnen uw eigen organisatie. En de keten(s) waarin uw organisatie opereert.

Doelstelling

Na afloop kunt u het informele organogram schetsen en heeft u de tools om het krachtenveld te doorgronden. U gaat naar huis met een eerste verkenning van het krachtenveld waarbinnen u werkzaam bent. Deze analyse helpt u uw eigen effectiviteit te vergroten.

Inhoud

Sociale relaties en bijbehorende spelregels: de workshop begint met een verkenning van de diverse typen relaties die mensen met elkaar hebben en de impliciete gedragsregels en taboes die daarbij horen. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen autoriteit en collegialiteit en hoe komt dat tot uitdrukking in het gedrag van de mensen?En wat is het verschil tussen de in-group en de out-group en welke spelregels horen daarbij? De geduide verschillen zullen u helpen om uw eigen intuïties te staven en daar woorden aan te geven.

De eigen sociale structuur ontleed: we duiken dieper in de eigen organisatie. U gaat aan de hand van praktische werkvormen het sociaal organogram waarin u zich begeeft in kaart brengen. Dit sociaal organogram wordt expliciet afgestemd op een concreet vraagstuk waar u inzicht in wil verkrijgen. Elk dossier heeft immers zijn eigen sociale en politieke dynamiek. De toegepaste werkwijze kunt u in een later stadium zelfstandig toepassen op andere dossiers.

De wetten van macht: we verkennen de gedragsmatige wetten van macht. Hoe herken je macht? Welk gedrag hoort bij macht en bij machtsstrijd? Door de wetten van macht te verkennen, leer je het gedrag binnen de eigen organisatie beter doorgronden.

De bronnen van macht: macht is relationeel. Je hebt het niet, maar je krijgt het toegedicht door een ander. Toch zijn er een achttal machtsbronnen aan te wijzen waarmee je - door er bewust mee te spelen - je eigen machtspositie kan verstreken. Belangrijk voor iedereen die effectiever wil worden in zijn of haar handelen.

Bestemd voor

Financials werkzaam binnen de (semi-)publieke sector, grote organisaties of werkzaam binnen een politieke omgeving.

drs. Eva van Wijngaarden Eva van WijngaardenEva van Wijngaarden werkt als management consultant op het gebied van risicomanagement en auditing en benadert deze onderwerpen vanuit een gedragsmatige invalshoek. Hierbij past zij gedragswetenschappelijke kennis toe om de kloof tussen papier en praktijk te dichten. Daarnaast is zij gastdocent op Nyenrode en verzorgt zij daar het college 'De grenzen van rationaliteit' voor studenten Advanced Auditing.

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl