CONGRES Actuele of latente winstbelasting?

*nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
3 juni 2020 - Breukelen Ut
Tijd
13:00 - 18:30
Prijs
€ 299,00 (leden) / € 299,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting, Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Finance in business
4 pe-uren

3 juni 2020 - Breukelen Ut

De jaarlijks verschuldigde belasting naar de fiscale winst oftewel de winstbelasting is voor bedrijven een kostenpost (inkomsten- / vennootschapsbelasting). Voor de omvang daarvan is natuurlijk relevant het bedrag aan verschuldigde winstbelasting. Maar ook het moment waarop de belasting verschuldigd wordt, is daarvoor van belang. Ontstaat een belastingschuld in de betreffende verslagperiode of mag de feitelijke belastingheffing naar de nabije en zelfs verre toekomst worden doorgeschoven? Kan uitstel leiden tot een lagere belastingschuld in de toekomst? Of kan uitstel van belastingheffing onder omstandigheden leiden tot afstel van belastingheffing? Deze en soortgelijke vragen zijn uiteindelijk bepalend voor de effectieve belastingdruk van een bedrijf. In ieder geval heeft de Minister van Financiën voor 2020 al een extra afdracht aan vennootschapsbelasting begroot van 400 miljoen euro (Najaarsnota 2019). Voor veel bedrijven een belangrijk gegeven!

Ook voor de externe jaarverslaggeving is aandacht vereist voor de belastingdruk. De kaders voor de verwerking van actuele en latente belastingschulden in de vennootschapsrechtelijk - commerciële - jaarrekening is in de standaarden van de RJ en IASB vastgelegd. In dat verband valt op dat Nederlandse bedrijven de afgelopen vijf jaren meer openheid blijken te geven over hoe zij omgaan met belastingen (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling; FD 28 november 2019).

De verschuldigde winstbelasting wordt berekend over de fiscale winst. Op grond van wet- en regelgeving en jurisprudentie zit de winstbepaling voor een deel in een keurslijf: het tijdstip waarop winstbelasting verschuldigd wordt, ligt in zoverre op voorhand vast. Maar voor een deel van het verhaal is dat zeker niet het geval. Feiten en omstandigheden kunnen de toerekening van baten en lasten aan de jaren sterk sturen. En ondernemers hebben in dit verband ook diverse mogelijkheden om zelf keuzes te maken. Maar waar zit de ruimte in de fiscale winstbepaling? Hoe kan deze worden benut?

Inhoud

Tijdens dit congres over jaarwinstbepaling komen deze en soortgelijke vragen uitgebreid aan bod.

Daarbij staat de vraag centraal:
Wat bepaalt de fiscale winst als basis van de belastingdruk van bedrijven?

Voor meer inzicht in en overzicht van de belastingschulden in de vennootschapsrechtelijk jaarrekening nemen topdocenten u tijdens dit congres mee in de wereld van de fiscale winstbepaling. Daarbij praten zij u bij over recente ontwikkelingen en de actuele stand van zaken rond fiscale thema's en concrete balansposten. Aan bod komen de mogelijkheden en onmogelijkheden van fiscale sturing bij de fiscale winstbepaling. Aan de hand van theorie en concrete praktijkvragen krijgt u de actuele stand van fiscale jaarwinstbepaling in het algemeen en meer concreet op het gebied van transfer pricing, waarderingen, herinvesteringsreserve en concernfinanciering in het kader van de fiscale jaarwinstbepaling.

Met dit congres bieden wij u een goede gelegenheid om op landgoed Nyenrode uw kennis op het gebied van fiscale winstbepaling te actualiseren en tevens vakgenoten te ontmoeten.

Bekijk het programma

Bestemd voor

Accountants, controllers, CFO's, bestuurders, fiscalisten, advocaten, adviseurs, commissarissen, bedrijfseconomen en andere financials die behoefte hebben aan verdieping over het onderwerp tax accounting en fiscale winstbepaling.

prof. mr. dr. Arco Bobeldijk Tax partner bij Loyens & Loeff NV en hoogleraar vennootschapsbelasting, Nyenrode Business Universiteit
prof. dr. Martin Hoogendoorn RA hoogleraar externe verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseur jaarrekeningenrecht Ministerie van Veiligheid en Justitie
prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS

hoogleraar Vastgoed bij Nyenrode Business Universiteit, visiting professor Real Estate and of Tax Law at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moskou).

prof. mr. dr. Ronald Russo hoogleraar fiscale economie, Tilburg School of Economics and Management
mr. drs. Paul Klaassen RA Coordinator Country-by-Country Reporting bij de Belastingdienst
prof. dr. Allard Lubbers Prof. dr. Allard Lubbers is hoogleraar belastingrecht, gespecialiseerd in fiscale winstbepaling en het formele belastingrecht.

De cursus vindt plaats in Nyenrode Business Universiteit in Breukelen Ut

Adres

Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Breukelen Ut