Terbeschikkingstellingsregeling bij vastgoed

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
23 september 2020 - Breukelen Ut
Tijd
16:00 - 19:00
Prijs
€ 349,00 (leden) / € 349,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Finance in business
3 pe-uren

23 september 2020 - Breukelen Ut

Iedereen heeft wel eens gehoord van de TBS-regeling, maar hoe werkt die regeling nu precies? Wat zijn de aandachtspunten, de valkuilen en wat is de actuele stand van de rechtspraak?

Als vastgoed door de DGA aan zijn BV ter beschikking wordt gesteld, is het de vraag tot welke fiscale consequenties dat leidt. De fiscale wetgever heeft voor het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen door een aanmerkelijkbelanghouder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling in het leven geroepen (box 1). Daarmee is een eigen fiscaal regime gecreëerd dat nog al eens tot een worsteling in de praktijk leidt. Voor wie is deze terbeschikkingstellingsregeling bijvoorbeeld bedoeld? Voor elke of slechts bepaalde aandeelhouders? En hoe zit het bijvoorbeeld met bloed- en aanverwanten? En wat is ter beschikking stellen? Is dit fiscaal vooraf te plannen of zijn er valkuilen waar je terdege rekening mee moet houden? Deze en vele aanverwante vragen worden in deze cursus aan de hand van theoretische uiteenzettingen en diverse praktijkcasussen beantwoord.

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus hebt u zicht op de theoretische opzet van de terbeschikkingstellingsregeling bij vastgoed en de invulling daarvan voor de praktijk.

De cursus bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Aan de hand van concrete casussen wordt de theorie diepgravend besproken. Aan de orde komen:

  • Wie valt onder TBS-regeling?
  • Wat is wel en niet TBS-resultaat in box 1?
  • Wanneer is sprake van ongebruikelijke terbeschikkingstelling?
  • Gelden er ook bijzondere regeling, zoals doorschuiffaciliteiten?
  • De raakvlakken met resultaat uit overige werkzaamheden

Inhoud

Bestemd voor

Controllers, accountants, adviseurs, bedrijfseconomen en andere financieel professionals.

Logo Nyenrode

mr. Robert-Jan Roerink werkzaam bij de Belastingdienst. Dagelijks bezig met DGA's en ondernemers, zowel in binnenlandse als grensoverschrijdende situaties. Docent bij verschillende onderwijsinstellingen en auteur van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, delen Inkomstenbelasting en Successiewet.et.

De cursus vindt plaats in Nyenrode Business Universiteit in Breukelen Ut

Adres

Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Breukelen Ut