Fiscaliteit voor de controlerend accountant

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
22 september 2020 - Breukelen Ut
Tijd
16:00 - 19:00
Prijs
€ 349,00 (leden) / € 349,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Finance in business
3 pe-uren

22 september 2020 - Breukelen Ut

De fiscale belangen van een organisatie in de vennootschapsrechtelijke - commerciële - jaarrekening kunnen in verschillende hoedanigheden verpakt zijn. Van geactiveerde niet-aftrekbare BTW, een hoge rekening-courantverhouding van de directeur-aandeelhouder met zijn BV, aftrekbare loonbelasting tot latente (winst)belastingverplichtingen vanwege bijvoorbeeld niet-aftrekbare rente.

Maar ook de fiscale waardering of afwaardering van activa en passiva kunnen doorwerken in de vennootschapsrechtelijke jaarrekening. De fiscale belangen kunnen al snel materieel zijn. Daardoor kan ook de naleving van de fiscale wet- en regelgeving voor de controlerend accountant van materieel belang zijn. Daar komt vanaf 1 januari 2019 nog bij dat de accountant vanwege NOCLAR (non compliance of law and regulations) alert moet zijn op risico's die verband houden met het niet-naleven van wet- en regelgeving, waaronder de fiscale wetgeving. Bij niet naleving van wet - en regelgeving door de klant mag de accountant dan ook niet wegkijken.

Wat betekent dit concreet voor de controlerend accountant? Hoe moet de accountant bijvoorbeeld omgaan met fiscale risico's die veelvuldig in de sector van een klant spelen? Is dat een aanleiding voor verdieping en verbreding van de controlewerkzaamheden? Tijdens deze cursus gaan we in op de reikwijdte van de verplichtingen voor de accountant. Hoe houdt de accountant in dit verband voldoende grip op het controleproces?

Om de fiscale risico's te kunnen beheersen is een tax control framework - als onderdeel van het business control framework - een belangrijk instrument voor de klant en de accountant. Kennis van de fiscaliteit en het inrichten en toetsen van een goed tax control framework vormen onderdelen van deze cursus.

Voor een deel van werkzaamheden zal de accountant steunen op de werkzaamheden van derden zoals de fiscalist of taxateur. Bijvoorbeeld voor de waardering van vastgoed, de bepaling van de fiscale voorziening groot onderhoud of de passiefpost pensioenen. Het is van belang dat de accountant in deze processen acteert als regisseur waarbij hij volledigheid en juistheid van data organiseert en zich veelal ook actief bezig zal dienen te houden met de opdrachtformulering en verstrekking aan deze derden. Hierdoor draagt de accountant bij aan de betrouwbaarheid van de gegevens en daarmee de betrouwbaarheid van het oordeel van de derde deskundige. Is extra inzet van andere deskundigen eigenlijk een 'must'?

Hoe gaat het bijvoorbeeld bij renovatieprojecten waarbij uitgaven fiscaal en commercieel heel verschillend geëtiketteerd worden? Voor een correcte etikettering moeten de onderliggende feiten voor de fiscale analyse door de fiscalist eerst vastgesteld worden. Maar wie doet dat? De accountant? In de praktijk komt dat er veelal niet van en is zijn controle veelal al afgerond voordat de fiscale aangifte wordt opgesteld. Dus wat is de rol van de fiscaal adviseur hierbij? Betekent dat in wezen niet zozeer de accountant maar de fiscalist verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van de onderliggende feiten in de fiscale aangifte? Hoe ver reikt in dit verband de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de accountant?

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om fiscale invloeden en belangen te onderkennen in relevante bedrijfsprocessen en transacties. Als accountant kunt u een bijdrage leveren aan het inrichten en toetsen van een tax control framework. Tevens kent u praktische toepassingen van data-analyse om fiscale risico's te detecteren.

Inhoud

In deze cursus wordt de theorie over de fiscale jaarrekening gecombineerd met veel praktijkvoorbeelden en casussen voor de controlerend accountant. Vanuit verschillende invalshoeken worden voor diverse belastingen fiscale risico's benoemd, die een significante impact op de jaarrekening kunnen hebben. Daarbij wordt aandacht besteed aan de bewustwording voor fiscale risico's, met aandacht voor onder meer het belang van de beheersing van concrete fiscale risico's in bedrijfsprocessen rondom inkoop- en verkoopfuncties, vastgoedtransacties, het gunnen van werkzaamheden, onjuiste etikettering van uitgaven, waarde en prijs en checks and balances.

Tijdens de cursus bestaat ruimte om ook casussen van cursisten in te brengen. Tevens wordt in deze cursus aandacht besteed aan praktische voorbeelden van hoe met data-analyse bepaalde fiscale risico's getraceerd kunnen worden.

Bestemd voor

Openbare en interne accountants van MKB- en grote(re) ondernemingen, CFO's, controllers, toezichthouders.

Logo Nyenrode

mr. dr. Jurrien van der Heijden RA fiscalist en accountant bij de Belastingdienst en verbonden aan de Business Universiteit Nyenrode

De cursus vindt plaats in Nyenrode Business Universiteit in Breukelen Ut

Adres

Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Breukelen Ut