(Hoge) Rekening-courant met de BV

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
6 oktober 2020 - Breukelen Ut
Tijd
16:00 - 19:00
Prijs
€ 349,00 (leden) / € 349,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Finance in business
3 pe-uren

6 oktober 2020 - Breukelen Ut

Bij een omvangrijke rekeningcourantschuld tussen de directeur-aandeelhouder (dga) en zijn BV is het zinvol om actief en tijdig onderzoek te doen naar de mogelijkheden om dit mogelijke (toekomstige) probleem te voorkomen of op te lossen. Waarom? Met name vanwege de vraag of ook een ander dan de dga een vergelijkbare schuld bij de BV zou kunnen opbouwen, en dat tegen dezelfde - veelal - minimale voorwaarden en waarborgen. Anders geformuleerd: hoe (fiscaal) zakelijk is de schuld van de dga? Fiscale begrippen zoals bodemloze putleningen, onzakelijke leningen en schijnleningen zijn in dit verband van belang en relevant. Eveneens is van belang het vaststellen van een zakelijk rentepercentage. Welke handvatten kunnen hiervoor gebruikt worden. Fiscaal uit de bocht vliegen kan onder meer leiden tot (fiscale) uitdelingen met als gevolg een hoge belastingheffing, veelal met boete. Voor de praktijk lastige en weerbarstige problematiek met grote fiscale belangen. En in hoeverre valt dit onder de reikwijdte van de zorgplicht van de adviseur?

De wetgever heeft een wetsvoorstel (Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap) ingediend waardoor geld lenen door de DGA bij hun eigen vennootschap vanaf 2022 leidt tot belasting betalen over leningen die uitstijgen boven 500.000 euro, eigenwoningschulden zijn hierbij uitgezonderd.

Wat te doen in de tussentijd tot 2022? De bestaand schulden aan de eigen BV kunnen vóór deze datum worden teruggebracht tot maximaal 500.000 euro. Dit wetsvoorstel kan grote financiële gevolgen hebben voor betrokken partijen. Houders van een aanmerkelijk belang moeten dan mogelijk box 2-belasting betalen voor zover ze meer dan 500.000 euro lenen van hun vennootschap. Hierbij gaan alle type schulden onder deze regeling vallen, waarbij saldering met vordering niet plaats vindt. Ook voor rekening-courant posities onder de 500.000 euro is het zinvol om de zakelijkheid van het handelen te beoordelen. Omdat ondernemers in het wetsvoorstel 3 jaar de tijd krijgen om de rekening-courant positie terug te brengen is het raadzaam om zo vroeg mogelijk hiermee te beginnen en niet af te wachten tot het nieuwe wetsvoorstel in gaat. Het is de vraag hoe en wat daarbij handig is om te doen.

Doelstelling

Tijdens deze cursus zal uitgebreid ingegaan worden op alle nieuwe wetsvoorstellen en de praktische betekenis hiervan. Na het volgen van deze cursus kunt u tijdig acteren om eventuele grote financiële gevolgen te voorkomen. U weet waar u op moet letten en kent de alternatieve mogelijkheden om dit probleem voor te zijn. Tevens bent u dan weer helemaal up to date rondom de problematiek van schijnleningen en onzakelijke leningen.

Inhoud

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • De onzakelijke rekening courantschuld
  • het onderscheid tussen kapitaal en leningen
  • het vaststellen van een fiscaal juiste rentevergoeding
  • de reikwijdte van de zorgplicht van de adviseur
  • de rekeningcourantmaatregelen voor schulden tot 500.000 euro, vanaf 500.000 euro en de eigen woning regeling
  • oplossingen voor te hoge rekening-courantschulden en actiepunten voor de komende jaren

Bestemd voor

Controllers, accountants, fiscalisten en adviseurs (werkzaam in de dga-praktijk) die te maken (kunnen) krijgen met de nieuwe wetgeving rondom de rekening-courant positie.

Logo Nyenrode

mr. Patrick Belzer werkzaam bij de Belastingdienst in het segment Zeer Vermogende Personen en parttime docent.

De cursus vindt plaats in Nyenrode Business Universiteit in Breukelen Ut

Adres

Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Breukelen Ut