Evalueren van steekproeven

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
8 december 2020 - Breukelen Ut
Tijd
16:00 - 19:00
Prijs
€ 349,00 (leden) / € 349,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit & Assurance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Intern accountants, Overige financieel professionals, Auditor
Niveau
Advanced
Accountancy
3 pe-uren

8 december 2020 - Breukelen Ut

Om een accountantscontrole economisch efficiënt uit te voeren en toch de vereiste betrouwbaarheid te kunnen behouden, wordt vaak gewerkt met een steekproef. In deze cursus wordt behandeld hoe je een steekproef evalueert met inachtneming van de Richtlijnen (NV COS).

Geldsteekproeven worden vaak zo opgezet dat de te controleren populatie alleen kan worden goedgekeurd wanneer geen enkele fout wordt aangetroffen. Van te voren rekening houden met fouten leidt tot veel extra werk dat achteraf nog steeds te weinig kan zijn of juist overbodig veel. Het is daarom van belang om een methodologie te hebben die aangeeft hoe te handelen bij het vinden van fouten. Bij een uitkomst van een steekproef zijn eigenlijk maar drie opties: goedkeuren, een correctie voorstellen, een correctie eisen om daarna te kunnen goedkeuren, of de werkzaamheden uitbreiden.

Die strategie laat ook zien hoe het isoleren van aangetroffen fouten helpt bij het verbeteren van de populatie maar niet noodzakelijk bij de uitkomsten van de evaluatie. In de praktijk blijkt vaak dat ook wanneer een populatie fouten bevat, de effectieve en meest efficiënte aanpak is om eerst een steekproef op te zetten die alleen bij 0 fouten tot goedkeuring leidt om daarna de steekproef uit te breiden om het noodzakelijke correctiebedrag te kunnen schatten.

Ten slotte wordt aandacht besteed aan een methode uit de industriële kwaliteitscontrole om afgekeurde populaties zo snel mogelijk tot een aanvaardbare kwaliteit op te schonen.

Doelstelling

Na deze bijeenkomst kunt u een geldsteekproef evalueren en de noodzakelijke gevolgacties onderbouwen op een manier die voldoet aan in de controlestandaarden. U krijgt rekentools voor het opzetten, evalueren en uitbreiden van steekproeven aangereikt.

Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het formuleren en toetsen van hypothesen
  • Geprojecteerde en maximale fout
  • Het verkeerslicht
  • Foutfracties
  • Foutisolatie
  • Steekproeven uitbreiden
  • De AOQL methode

Bestemd voor

Controllers, accountants en financials die tijdens de beroepsuitoefening te maken (kunnen) krijgen met steekproeven.

Logo Nyenrode

drs. Paul van Batenburg

Statisticus bij Deloitte, mede auteur van NBA Handreiking 1141 en gastdocent op vier universiteiten. Paul assisteert kantoren bij de opzet, uitvoering en evaluatie van gegevensgerichte controles.

De cursus vindt plaats in Nyenrode Business Universiteit in Breukelen Ut

Adres

Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Breukelen Ut