Toekomstverkennen voor de publieke sector:

versterk je strategische sensitiviteit *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
2 december 2020 - Utrecht
Tijd
09:30 - 16:15
Prijs
€ 475,00 (leden) / € 550,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Strategie
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Publieke Sector
5 pe-uren

2 december 2020 - Utrecht

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.

De publieke sector is verantwoordelijk voor maatschappelijke opgaven om nu en in de toekomst bij te dragen aan brede welvaart in Nederland. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in trends en ontwikkelingen die bepalend zijn voor de toekomst van Nederland. Dit draagt bij aan goede besluitvorming en een betere uitwerking van strategische agenda's.

Een toekomstverkenning versterkt het strategisch vermogen van de organisatie en de professional zelf. Het maakt je meer alert op trends en ontwikkelingen en de betekenis daarvan. Hoe verhouden die zich dat tot de bestaansreden van de organisatie en dat wat je als individu aan bijdraagt?

Toekomstverkenning verscherpt de strategische antenne. Bij strategie in de publieke sector speelt altijd het spanningsveld tussen politieke besluitvorming en ambtelijke beleidsontwikkeling. Toekomstverkenning is daarmee ook een oefening in politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Doelstelling

Duurzame bedrijfsvoering is essentieel voor de continue realisatie van de maatschappelijke opdracht. Binnen een complex krachtenveld van actoren is de overheid een bepalende factor in de realisatie van maatschappelijke opgaven in een veranderende wereld. Strategisch inzicht in de lange termijn is onmisbaar vanwege de impact van veranderingen op uw organisatie en de keten waarbinnen uw organisatie functioneert.

In deze cursus worden ideeën, modellen, tools en werkvormen aangereikt en gaat u daarmee praktisch oefenen. De specifieke omstandigheden van toekomstverkennen binnen publieke organisaties zullen uitgebreid aan bod komen.

Lees het interview met Freija van Duijne

Inhoud

De cursus Toekomstverkennen voor de publieke sector gaat in op:

  • wat is toekomstverkenning en hoe zet je het strategisch in?
  • trends en signalen als handvatten
  • de methode van systeemdenken
  • scenario's uitwerken en concretiseren
  • (beleids)implicaties van scenario's benoemen
  • van implicaties naar robuuste beleidsopties
  • toekomstverkenning in de praktijk: valkuilen en gevoeligheden

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze cursus is ook zeer geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn.

Toekomstverkennen

 U onvangt het boek Toekomstverkennen Het ultieme denken in organisaties. Auteurs: Freija van Duijne & Peter van der WelTijdens deze curus ontvangt u het boek van dr. Freija van Duijne, 'Toekomstverkennen: het ultieme denken in organisaties'. Dit boek stond op de longlist van Management boek van het jaar! Korte inhoud: Voor bedrijven is het van levensbelang nu al met de toekomst bezig te zijn. Toekomstgerichte organisaties doen het aanmerkelijk beter dan hun concurrenten die zich hieraan niets gelegen laten liggen. Een leider en beslisser moet kunnen inspelen op onzekerheid en complexiteit. Het is daarom niet verwonderlijk dat toekomstverkennen steeds vaker deel uitmaakt van leiderschapstrainingen.

dr. Freija van Duijne Freija van Duijne

Freija adviseert organisaties over langetermijnstrategie. Ze ontwerpt trajecten t.b.v. strategische agenda's, organisatievisies en toekomstverkenningen. Daarnaast geeft ze lezingen over trends en veranderingen in het huidige tijdsgewricht. Freija heeft in Leiden psychologie gestudeerd en is gepromoveerd aan de TU Delft op het onderwerp risicoperceptie in product gebruik.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4 -6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl