Webinar FinOps:bouw een betrouwbaar IT-kostenmodel

Naar een nieuw financieel operating model (Finops)

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
5 juni 2020 - Online
Tijd
13:30 - 15:30
Prijs
€ 150,00 (leden) / € 200,00 (niet-leden)
Kennisgebied
IT & Data, Online learning
Bestemd voor
Accountants in business, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
2 pe-uren

5 juni 2020 - Online

Als RC ontvangt u het ledentarief


Het webinar is interactief van opzet met ruimte voor eigen inbreng.

Doelstelling

Begrijpen hoe je een IT kostenmodel structureert dat gebaseerd is op daadwerkelijke kostenveroorzakers. Vanuit deze belangrijke basis zal je kosten efficiënt gedrag stimuleren en daarnaast betere informatie hebben om forecasts en investeringsbeslissingen te maken.

Inhoud

IT-kosten nemen een steeds belangrijker deel in van de totale kosten van een organisatie. De complexiteit van IT maakt dat financials worstelen met het structureren ervan. Het is belangrijk de veroorzakers van kosten te erkennen en in te zien dat deze vaak haaks ingrijpen op de traditionele kostencategorieën.

Een andere aanpak is gewenst, namelijk één waarbij gemodelleerd wordt naar platformen en services. Deze aanpak legt direct een basis om te koppelen met waarde van de geleverde diensten en dus voor een later in te richten doorbelastingsmodel.

Een betrouwbaar kostenmodel stelt de financial in staat om de kosten goed uit te kunnen leggen en de bewegingen te snappen. Verder laat het zien hoe gedrag en (investerings-) beslissingen impact hebben op kosten door vaste en variabele kosten nauwkeuriger te specifiëren. Tot slot legt men een belangrijke basis om een doorbelastingsmodel in te richten waarmee gedrag gestuurd kan worden dat kostenefficiëntie beoogd.

Bestemd voor

Finance professionals die betrokken of verantwoordelijk zijn voor IT-investeringen en het analyseren van IT-kosten.

Heb je interesse in deze cursus dan is het aan te bevelen het webinar FinOps:Essentiële IT-taal voor financials eerst te volgen.

drs. Vincent Hagedoorn RA Vincent

Vincent Hagedoorn heeft gewerkt bij Ernst & Young Accountants. De afgelopen 5 jaar heeft hij als CFO Global Infrastructure bij ING Bank NV gewerkt. Bij ING heeft Vincent een nieuwe manier van werken ontwikkeld die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verkrijgen van beter inzicht in IT kosten. Belangrijk uitgangspunt is een gedegen financieel technisch begrip van de waarde van services en diensten te verkrijgen om deze vervolgens aan een kostprijs te verbinden.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online