Herinvesteringsreserve en ander uitstel

van belastingheffing vanwege de Corona-crisis *nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
15 december 2020 - Breukelen Ut
Tijd
16:00 - 19:00
Prijs
€ 349,00 (leden) / € 349,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Finance in business
3 pe-uren

15 december 2020 - Breukelen Ut

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit.


Het ging de laatste jaren goed met ondernemend Nederland. De jaren van de financiële en vastgoedcrisis liggen al weer enige tijd achter ons. Dat betekende fiscaal meer winsten en dus ook meer belastingheffing. Onderneming hebben evenwel verschillende mogelijkheden om de belastbare winst van een onderneming te beïnvloeden. En bovendien hoeft niet elke winst direct tot belastingheffing te leiden. De wetgever staat namelijk onder voorwaarden uitstel van belastingheffing toe door winsten te laten doteren aan de herinvesteringsreserve. Het is de vraag welke voorwaarden daaraan worden gesteld, en welke invulling de Hoge Raad hier verder aan gegeven heeft?

Naast de herinvesteringsreserve staat de Hoge Raad ook op grond van de ruilarresten uitstel van belastingheffing toe. Voor welke situaties is deze mogelijkheid bedoeld? En wat betekent het dat de ruilarresten naast de herinvesteringsreserve kunnen bestaan? Binnen het gegeven kader is het vervolgens de vraag wat toepassing concreet betekent voor de praktijk.

Door de Corona-crisis ziet de wereld er vanaf 2020 geheel anders uit ! Verwachtingen, kansen en mogelijkheden moeten rigoureus worden bijgesteld. Het is de vraag wat dat fiscaal betekent. Hoe kan door de toerekening van baten en lasten de fiscale schade worden beperkt? En welke kansen en bedreigingen ontstaan door de fiscale wet- en regelgeving, bijvoorbeeld vanwege dreigende verliesverdamping? Het is voor ondernemers zeker niet wenselijk om in elk jaar fiscale verliezen op te voeren. Het is dan ook de vraag welke ruimte ondernemers binnen de bestaande kaders hebben om sturing te geven aan de fiscale winstbepaling in de tijd. Sinds de Corona-crisis is een goed begrip van de mogelijkheden én onmogelijkheden daarvan nog belangrijker dan voorheen.

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus hebt u zicht de herinvesteringsreserve en diverse andere mogelijkheden van belastinguitstel. Daarbij kunt u ook benoemen welke voorwaarden daarbij gelden. Bovendien kunt u binnen de bestaande kaders mogelijkheden en onmogelijkheden benoemen van het beïnvloeden van de fiscaal belastbare winst vanwege de Corona-crisis.

Inhoud

Tijdens de cursus wordt gerichte aandacht besteed aan de herinvesteringsreserve en de ruilarresten. Onderwerpen die aan bod komen:

  • Invloed op de winstbepaling.
  • Het fiscale begrip bedrijfsmiddel.
  • Inhoud van de regeling van de herinvesteringsreserve.
  • Randvoorwaarden die daarbij gelden.
  • Nadere invulling door de Hoge Raad.
  • Inhoud en achtergronden van de ruilarresten.
  • Verhouding tussen de herinvesteringsreserve en de ruilarresten.
  • De effecten van de Corona-crisis op de winstbepaling in de tijd.
  • De mogelijkheden en onmogelijkheden om de fiscale winst binnen de gestelde kaders te beïnvloeden.
  • Praktijkervaringen

Bestemd voor

Controllers, accountants, fiscalisten, advocaten, adviseurs, bedrijfseconomen en andere financieel professionals.

Logo Nyenrode

prof. mr. dr. Ronald Russo hoogleraar fiscale economie, Tilburg School of Economics and Management

De cursus vindt plaats in Nyenrode Business Universiteit in Breukelen Ut

Adres

Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Breukelen Ut