PE-week Ext.Verslaggeving Dutch Gaap Actualiteiten

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
9 november 2020 - Online ( Is vol)
Tijd
08:30 - 12:00
Prijs
€ 225,00 (leden) / € 225,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
4 pe-uren
Deze cursus is helaas vol. Kies een andere datum of geef u op voor de wachtlijst.

Let op! De tijden van het webinar zijn lokale tijden voor de Antillen. Voor Nederland begint het webinar 5 uur later dan is aangegeven op onze website.

De deelnemers kunnen à la carte kiezen uit de aangeboden modulen of het gehele pakket afnemen. Bij deelname aan twee of meer cursussen in de PE-week krijgen de deelnemers 10 procent korting op de totale cursusprijs.

Afsluitende borrel
Op vrijdag 13 november wordt de PE-Week afgesloten met een borrel, die toegankelijk is voor alle deelnemers aan de PE-Week. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus op die dag om 17:30 uur.


Let op! De tijden van het webinar zijn lokale tijden voor de Antillen. Voor Nederland begint het webinar 5 uur later dan is aangegeven op onze website.

Het webinar externe verslaggeving voor (kleine) BV's onder Dutch GAAP is over het verslagjaar 2020 (en ook over het verslagjaar 2019) gewijzigd. Ook de toepassing van eerder gewijzigde wetgeving is verduidelijkt door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Als accountant bent u de deskundige op dit gebied. In dit praktijkgerichte webinar - mede gebaseerd op praktijkvoorbeelden - wordt ingegaan op de gevolgen van de wijzigingen, zodat u de toepassing in de praktijk beheerst. Het praktijkgerichte karakter staat voorop en de theorie wordt slechts als ondersteuning daarvan aangeboden.

Doelstelling

U neemt kennis van relevante regelgeving voor de samenstel- en adviespraktijk van het vakgebied Externe Verslaggeving en hoe u deze in de praktijk toepast.

Inhoud

De structuur van de regelgeving staat centraal. Deze wordt besproken ten aanzien van de structuur en de hoofdlijnen van de inhoud, waarna enkele details worden besproken. Het gaat er dan om in eerste instantie te herkennen welke regelgeving relevant is, om binnen die regelgeving relevante onderdelen te onderscheiden. Daarbij is er ook aandacht voor het gewicht van de regelgeving.

De wijzigingen voor 2020 staan centraal in deze training die onderwerpgericht is.

Onderwerpen in de training:

Vanuit het kader van de wet- en regelgeving worden de volgende onderwerpen tijdens de training behandeld. De volgorde van de balans en de winst-en-verliesrekening wordt daarbij aangehouden.

A Reikwijdte, opbouw en inhoud van actualiteiten binnen de volgende wet- en regelgeving.

  • BW 2 Titel 9
  • Besluit Modellen Jaarrekening en Actuele Waarde
  • Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine BV op commerciële grondslagen
  • Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de micro-BV op commerciële grondslagen
  • Handreiking bij toepassing fiscale waarderingsgrondslagen

Bestemd voor

Het programma is toegankelijk voor AA's, RA's, fiscalisten, voor trainees en aankomende accountants/fiscalisten.

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online