PE-Week:Beoordelingsopdr. en nieuwe Standaard 315

De nieuwe Standaard 315 over risicoanalyse

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
12 november 2020 - Online
Tijd
08:30 - 12:00
Prijs
€ 225,00 (leden) / € 225,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
4 pe-uren

Let op! De tijden van het webinar zijn lokale tijden voor de Antillen. Voor Nederland begint het webinar 5 uur later dan is aangegeven op onze website

De deelnemers kunnen à la carte kiezen uit de aangeboden modulen of het gehele pakket afnemen. Bij deelname aan twee of meer cursussen in de PE-week krijgen de deelnemers 10 procent korting op de totale cursusprijs.

Afsluitende borrel
Op vrijdag 13 november wordt de PE-Week afgesloten met een borrel, die toegankelijk is voor alle deelnemers aan de PE-Week. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus op die dag om 17:30 uur.


Let op! De tijden van het webinar zijn lokale tijden voor de Antillen. Voor Nederland begint het webinar 5 uur later dan is aangegeven op onze website.

Deel 1 (voor de pauze): De Beoordelingsopdracht
De beoordelingsopdracht mag zich verheugen in een toenemende belangstelling, doordat derden meer zekerheid wensen dan bij niet-assuanceopdrachten, maar opdrachtgevers ook meer bereid zijn een beoordelingsopdracht aan de accountant te vragen uit te voeren. Wat is het raamwerk van, wat zijn de wijzigingen in en de actuele aspecten bij de beoordelingsopdrachten: dat is in dit webinardeel aan de orde.

Deel 2 (na de pauze): De nieuwe Standaard 315 over risicoanalyse
Bij een controle is risicoanalyse een cruciaal model. Ook opdrachtgever gebruiken deze techniek om werkzaamheden te richten. Wat is het raamwerk van en zijn de wijzigingen in de relevante Standaarden 315 voor 2020 en 2021: dat is in dit webinardeel aan de orde.

Inhoud

Deel 1 (voor de pauze): De Beoordelingsopdracht
De tekst van Standaard 2400 en de beoordelingsverklaringen in verschillende vormen staan centraal. Onderstaande onderwerpen komen onder meer aan bod, veelal aan de hand van praktijksituaties.

  o Raamwerk wet- en regelgeving bij een beoordelingsopdracht
  o De (VGBA en) ViO bij een beoordelingsopdracht

 • Standaard 2400
  o De wijzigingen voor 2020/2021 in vogelvlucht
  o (Een selectie uit) De Vereisten in detail besproken
          1. Uitvoering overeenkomstig de Standaard
          2. Ethische voorschriften
          3. Professionele oordeelvorming
          4. Kwaliteitsbeheersing van de opdracht
          5. Aanvaarding en continuering van de opdracht
          6. Materialiteit
          7. De mate van zekerheid bij een beoordelingsopdracht
          8. Documentatie
          9. De beoordelingsverklaring in verschillende vormen
  o Toepassingsgerichte en overige verklarende teksten
 • Het werkprogramma voor toetsing van een beoordelingsopdracht
 • De samenloop met de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)

Deel 2 (na de pauze): De nieuwe Standaard 315 over risicoanalyse
De beoogde tekst van NVCOS 315 - gebaseerd op de IAS 315 - vormt de kern.

 • Het raamwerk binnen de NVCOS voor risicoanalyse
 • Materieel belang in kwalitatieve en kwantitatieve zin.
 • Vereisten
  o Het identificeren van risico's op een afwijking van materieel belang.
  o Het inzicht in de entiteit en haar omgeving
  o Documentatie

Bestemd voor

Het programma is toegankelijk voor AA's, RA's, fiscalisten, voor trainees en aankomende accountants/fiscalisten.

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online