PE-Week: Actualiteiten regelgeving accountancy

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
13 november 2020 - Willemstad
Tijd
13:30 - 17:30
Prijs
€ 275,00 (leden) / € 275,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Leden Management
Niveau
Fundamental
Accountancy
4 pe-uren

13 november 2020 - Willemstad

De deelnemers kunnen à la carte kiezen uit de aangeboden modulen of het gehele pakket afnemen. Bij deelname aan twee of meer cursussen in de PE-week krijgen de deelnemers 10 procent korting op de totale cursusprijs.

Afsluitende borrel
Op vrijdag 13 november wordt de PE-Week afgesloten met een borrel, die toegankelijk is voor alle deelnemers aan de PE-Week. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus op die dag om 17:30 uur.


De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Daarbij zijn de kernthema's voor 2020 en 2021 de wetgeving over het accountantsberoep, de wijzigingen in de beroepsregels opgenomen in de Handleiding Regelgeving Accountancy (NV COS) en werkzaamheden aan subsidieregelingen voor ondernemingen op grond van de pandemie. De deelnemers reageren ook aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Het programma wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen die in de loop van 2020 voor 2020 en 2021 bekend zijn gemaakt.

Doelstelling

De accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2020 en de verwachtingen voor 2021 op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.

Inhoud

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.

Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieërd over de (mogelijke) gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving. Op deze wijze ontstaat een combinatie van kennisoverdracht en uitwisseling van gefundeerde meningen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving
 • Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp

 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties
 • Wijzigingen in de VGBA
 • Wijzigingen in de ViO
 • NOCLAR: Non-compliance with laws and regulations in de praktijk
 • De wijzigingen in NV COS: controleopdrachten en daarmee samenhangende wijzigingen
 • Actualiteiten COVID-19: Spoorboekje bij opdrachten
 • Actualiteiten COVID-19: Opdrachten van een accountant bij subsidieregelingen
 • De NV COS Standaard 4400N over overeengekomen specifieke werkzaamheden
 • NBA-Handreikingen voor 2020 en 2021

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Bestemd voor

Het programma is toegankelijk voor AA's, RA's, fiscalisten, voor trainees en aankomende accountants/fiscalisten.

drs. Ruud de Dood RA CIA CFE

De cursus vindt plaats in Hotel Avila in Willemstad

Adres

Hotel Avila Penstraat 130 Willemstad Telefoonnummer 59994614317 E-mailadres events@avilabeachhotel.com Website http://www.avilahotel.com