Toekomstverkennen voor de publieke sector:

versterk je strategische sensitiviteit

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
3 juni 2021 - Amersfoort
Tijd
09:30 - 16:15
Prijs
€ 475,00 (leden) / € 550,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Strategie
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Publieke Sector
5 pe-uren

3 juni 2021 - Amersfoort

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.

De publieke sector is verantwoordelijk voor maatschappelijke opgaven om nu en in de toekomst bij te dragen aan brede welvaart in Nederland. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in trends en ontwikkelingen die bepalend zijn voor de toekomst van Nederland. Dit draagt bij aan goede besluitvorming en een betere uitwerking van strategische agenda's.

Een toekomstverkenning brengt een breder pallet van oplossingsrichtingen en handelingsperspectieven in het vizier. Het maakt je meer alert op trends en ontwikkelingen en de betekenis daarvan. Hoe verhouden die zich dat tot de bestaansreden van de organisatie en dat wat je als individu aan bijdraagt?

Toekomstverkenning verscherpt de strategische antenne, en draagt bij aan een betere analyse van vraagstukken vanuit een integraal perspectief. Bij strategie in de publieke sector speelt altijd het spanningsveld tussen politieke besluitvorming en ambtelijke beleidsontwikkeling. Ook het krachtenveld van stakeholders en hun belangen draagt bij aan de gevoeligheid rondom bijvoorbeeld visietrajecten en strategische routekaarten. Toekomstverkenning is daarmee ook een oefening in politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Doelstelling

Duurzame bedrijfsvoering is essentieel voor de continue realisatie van de maatschappelijke opdracht. Binnen een complex krachtenveld van actoren is de overheid een bepalende factor in de realisatie van maatschappelijke opgaven in een veranderende wereld. Strategisch inzicht in de lange termijn is onmisbaar vanwege de impact van veranderingen op uw organisatie en de keten waarbinnen uw organisatie functioneert.

In deze cursus worden ideeën, tools en werkvormen aangereikt en gaat u daarmee praktisch oefenen. De specifieke omstandigheden van toekomstverkennen binnen publieke organisaties zullen uitgebreid aan bod komen.

Lees het interview met Freija van Duijne

Inhoud

De cursus Toekomstverkennen voor de publieke sector gaat in op:

 • wat is toekomstverkenning en hoe zet je het strategisch in?
 • trends en signalen als handvatten
 • de methode van systeemdenken
 • scenario's uitwerken en concretiseren
 • (beleids)implicaties van scenario's benoemen
 • van implicaties naar robuuste beleidsopties
 • toekomstverkenning in de praktijk: valkuilen en gevoeligheden
 • Bestemd voor

  Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze cursus is ook zeer geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn.

  Toekomstverkennen

   U onvangt het boek Toekomstverkennen Het ultieme denken in organisaties. Auteurs: Freija van Duijne & Peter van der WelU ontvangt u het boek 'Toekomstverkennen:het ultieme denken in organisaties'. Auteurs: Freija van Duijne & Peter van der Wel. Dit boek stond op de longlist van Management boek van het jaar! Korte inhoud: Voor bedrijven is het van levensbelang nu al met de toekomst bezig te zijn. Toekomstgerichte organisaties doen het aanmerkelijk beter dan hun concurrenten die zich hieraan niets gelegen laten liggen. Een leider en beslisser moet kunnen inspelen op onzekerheid en complexiteit. Het is daarom niet verwonderlijk dat toekomstverkennen steeds vaker deel uitmaakt van leiderschapstrainingen.

  dr. Freija van Duijne

  Freija van Duijne

  Dr. Freija van Duijne is zelfstandig ondernemer en werkt voor diverse organisaties aan strategietrajecten. Freija is voorzitter geweest van de Dutch Future Society. Haar boek "Toekomstverkennen, het ultieme denken in organisaties" was genomineerd voor de Longlist van managementboek van het jaar 2020.

  De cursus vindt plaats in Mercure Hotel Amersfoort Centre in Amersfoort

  Adres

  Mercure Hotel Amersfoort Centre De Nieuwe Poort 20 Amersfoort Telefoonnummer 0332851000 E-mailadres sc@mhac.nl