Webinar Data-Driven Auditing

Gebruik van IT en data in de audit *VERNIEUWD*

Details

Cursusduur
10 dagen
Tijd
14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00
Prijs
Kennisgebied
Specials, Audit & Assurance, IT & Data, Online learning
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Auditor
Niveau
Expert
Accountancy
50 pe-uren

Hoe kun je de kwaliteit van een audit vergroten door inzet van IT en daarbij slim gebruik te maken van data? Dit is het grote thema van het data-driven auditing programma, dat ligt op het raakvlak van auditing en data science.

In sommige typen organisatie is het absoluut noodzakelijk om bij de audit datagedreven te werk te gaan. Denk daarbij aan typische platformorganisaties zoals Uber, Airbnb, Amazon, bedrijven die gebruik (kunnen) maken van blockchaintechnologie zoals ticketverkoop of energie-uitwisseling tussen particulieren, Facebook, Google, en Marktplaats. In andere - meer traditionele - typen organisatie heeft de accountant vaak nog een zekere vrijheid in de keuze om datagedreven te werk te gaan. Ongeacht het type organisatie, IT en data-analyse worden altijd ingezet om de kwaliteit van de audit te verbeteren en daarbij tevens een efficiencyslag te maken.

Tilburg University biedt in samenwerking met NBA Opleidingen het programma Data-Driven Auditing aan dat bestaat uit 10 bijeenkomsten met gerenommeerde gastdocenten uit de praktijk en de wetenschap.

Doelstelling

Na afloop van deze leergang beschikken deelnemers over kennis om IT systemen en data-analyse in te zetten binnen de audit. Ook beschikken zij over een goede basiskennis op het terrein van allerlei (nieuwe) IT-verschijningsvormen.

Inhoud

De opleiding volgt het data-driven auditing raamwerk. Vertrekpunt is dat er vanuit de business behoefte is aan betrouwbare informatie waartoe de vereiste informatie- en datakwaliteit alsmede de IT-randvoorwaarden in onderlinge samenhang moeten worden beheerst. Met dit raamwerk worden de te behandelen thema's (waaronder IT-innovaties in control en audit, data engineering, datakwaliteit, data-analytics, audit van algoritmes, continuous auditing, cybersecurity audit, ethiek en IT, en data visualization) in een goede onderlinge samenhang gebracht waardoor de deelnemer zich het totaalplaatje van de relatie tussen data science en de audit eigen maakt.

Onderwijsmethode
De onderwijsmethode is sterk praktijkgericht waarbij de deelnemers bij elke bijeenkomst een concreet probleem oplossen waartoe tijdens de bijeenkomst en in te bestuderen literatuur de nodige theorie wordt aangereikt. Korte theoriesessies worden afgewisseld met (mini-)cases en practica waarin met concrete datasets wordt gewerkt. Per bijeenkomst wordt enige voorbereiding verwacht.

De leergang sluit u af met een praktijk casus en een theorie examen. Bij een voldoende voor beide examen onderdelen ontvangt u het Certificaat dat u de Post-academische leergang Data-Driven Auditing met goed gevolg heeft afgerond.

De online sessies worden steeds op maandagen gegeven van 14:00 tot 20:00 uur met verschillende pauzes Bekijk het programma

Lees meer over deze cursus in het interview met Eddy Vaasse.

prof. dr. Eddy Vaassen RA

Eddy Vaassen

Hoogleraar Accountancy en Associate Dean Executive Education, Tilburg University

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online