Mastercourse Publieke Sector 2021

Ketenkracht: kwaliteit de hele keten door

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
26, 27, 28 januari 2021 - Driebergen-Rijsenburg
Tijd
09:00 - 19:00, 08:45 - 19:00, 09:00 - 15:00
Prijs
€ 1.995,00 (leden) / € 2.295,00 (niet-leden) , inclusief overnachting
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Specials, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Publieke Sector
21 pe-uren

26, 27, 28 januari 2021 - Driebergen-Rijsenburg

  • De volgende Mastercourse Publieke Sector staat gepland voor 26, 27 en 28 mei 2021 in de Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder.
  • Deelname aan het programma omvat ook tweemaal een avondsessie en is inclusief twee overnachtingen
  • RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.


De Mastercourse Publieke Sector is de gelegenheid om met praktijkexperts en vakgenoten in gesprek te gaan over uw vak en alle ontwikkelingen die op u en uw organisatie afkomen. Tijdens de Mastercourse stapt u even uit de dagelijkse hectiek en verdiept u zich in de actuele vraagstukken die impact hebben op de realisatie van uw maatschappelijke opdracht.

Doelstelling

De Mastercourse Publieke Sector 2020 gaat over ketenkracht: kwaliteit de hele keten door. Betekenisvolle 'openheid van zaken' en daadwerkelijke waardecreatie kan alleen tot stand komen door samenwerking in de keten. Dat betekent overzicht hebben en inzicht in ieders rol en verantwoordelijkheden in die keten. Hoe kunnen we met elkaar zorgen voor (meer) proportionaliteit, begrip van de juiste context en met passende, realistische doelen voor ogen?

Wie heeft wat nodig in de keten en is dat nog steeds zo? Wat zijn de pilots en andere ontwikkelingen in hoe we het beste invulling gegeven kan worden aan de maatschappelijk rol? De financial legt, als het ware, het buizenstelsel aan in de organisatie wat het duurzaam functioneren mogelijk maakt. Hoe kan hij/zij meer ruimte creëren om deze taak goed uit te blijven voeren?

Inhoud

Mastercourse Publieke Sector 2020 gaat over:

  • overzicht krijgen en regie nemen in de keten
  • het belang van niet-financiele informatie in en over de keten
  • verantwoorden op andere wijzen; de huidige (on)mogelijkheden
  • ontwikkelingen in de publieke sector in de rest van Europa
  • ruimte creëren voor duurzaam functioneren van de organisatie

Lees hier het programma van de Mastercourse Publieke Sector

Download het programma van de Mastercourse Publieke Sector

Download de tijdsplanning van de Mastercourse Publieke Sector

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze mastercourse is ook zeer geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn.

Quote van een deelnemer Mastercourse Publieke Sector november 2019

"De mastercourse publieke sector is mijn jaarlijkse shot inspiratie: voor de publieke sector actuele onderwerpen en mooie contacten met vakgenoten zodat je weer met een opgefriste blik de praktijk in kunt stappen" drs. Erik-Jan van Genderen RA MPM, interim-(concern) controller, interim-manager en adviseur lokale overheden.

Anders Vasthouden

Anders vasthoudenAnders vasthouden, 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling. Auteur: Wouter Hart.

U ontvangt dit boek tijdens de cursus.

Paul Hurks RA Paul HurksManager International Accountancy Coordination bij NBA, secretaris Commissie Jaarverslaggeving
prof. dr. Francois van Schaik RA

Frans van SchaikFrans van Schaik is global leader public sector accounting and auditing van Deloitte. Hij adviseert het IMF en de Wereldbank en vele landen over de hele wereld inzake verbetering van de financiële verslaggeving door overheden. Hij is hoogleraar management accounting aan de Universiteit van Amsterdam en is lid van de Consultative Advisory Group van de International Public Sector Accounting Standards Board (IPSAS Board). Frans van Schaik heeft meer dan 50 artikelen geschreven over financiële verslaggeving door overheden en intergouvernementele organisatie.

drs. Peter Bakhuizen RA De deskundigheid en specialisatie van Peter laten zich het best omschrijven als "toezicht houden op, onderzoeken van en adviseren over effectiviteit, efficiency en betrouwbaarheid van strategische, tactische, operationele en financiële processen". Dit gebruikt hij bij activiteiten als toezichthouder, auditor en risk manager.
drs. Jan Niewold RA Jan NiewoldJan is Lead Partner bij EY Climate Change and Sustainability Services. In het gaan van een 'sustainability strategie' naar een 'sustainable strategie', werken we aan het belang en de kwaliteit van betrouwbare en transparante niet financiële informatie.
drs. Frans van Rheenen Frans van Rheenen

Frans is eigenaar van Timpulse BV; een advies- en trainingsbureau in klantgericht denken en werken. Uitgerust met vele krachtige praktijkverhalen, die hij in diverse innovatieve werkvormen tijdens zijn trainingen gebruikt, gidst, empowert en verbindt Frans mensen op alle niveaus en in groepen. Hij weet de kracht in een team los te maken door pro-activiteit als leidend principe centraal te stellen. Frans is adviseur, trainer en coach van mensen die meters willen maken en die veranderingen niet schuwen. Mensen die op zoek zijn naar ideeën en inspiratie om met elkaar te verbinden.

drs. Sikko Bruinsma RA Sikko Bruinsma

Voor KPMG Health is Sikko de trekker van het dossier Horizontaal Toezicht. Naast de vele opdrachten op het gebied van invoering van Horizontaal Toezicht, houdt Sikko zich tevens bezig met risicomanagement, business planning, financiële functie en het verbeteren van de interne auditfunctie. Expertisegebieden: financiële vraagstukken, horizontaal toezicht, governance, interne audit, kostenonderzoeken, care en cure instellingen.

drs. Joop Pot Joop Pot

Joop zijn werkzaamheden bij het ministerie van Financiën, de Rijksgebouwendienst, de Raad voor de Rechtspraak en het College van PG's maken hem tot een veelgevraagd adviseur op het gebied van bedrijfsvoeringsvraagstukken. Regie op IT, de inbedding van IT in de organisatie in relatie tot zowel het primair proces als de overige bedrijfsvoeringsaspecten, staan hierbij centraal. Expertisegebieden: financiën en economie, IT-regie, besturingsvraagstukken, toezichtsarrangementen.

Wouter Hart Wouter Hart

Wouter Hart is oprichter van en adviseur bij Verdraaide Organisaties. Vanuit zijn creatieve, niet-bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd. Daarover geeft hij lezingen, workshops en trainingen. Auteur van (oa): Verdraaide organisaties en Anders vasthouden.

Endymion Struijs RA

Endymion Struijsis Registeraccountant en IT auditor. Zijn expertise ligt op het terrein van ISA/NL-GAAS, NL GAAP/Titel 9 Boek 2 BW, IFRS, ISAE 3402, Internal Audit en IT Audit en wordt gekenmerkt door een dominante externe stakeholdersbasis, zoals financiële investeerders, financiers en toezichthouders. Endymion is co-founder en voorzitter van St. STUDIOAMS, docent bij Permanente Educatie Amsterdam, bestuurslid van de NBA Ledengroep Openbare Accountants (LOA) en actief binnen de Designlab Faculties van de NBA.

De cursus vindt plaats in Buitenplaats Bergse Bossen in Driebergen-Rijsenburg

Adres

Buitenplaats Bergse Bossen Traaij 299 Driebergen-Rijsenburg Telefoonnummer (0343) 52 81 50 E-mailadres banqueting@bergsebossen.nl