De Publieke Hack

digitale weerbaarheid in de publieke sector

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
23, 24 juni 2021 - Amersfoort
Tijd
10:00 - 18:45, 09:00 - 14:45
Prijs
€ 1.050,00 (leden) / € 1.250,00 (niet-leden) , inclusief overnachting
Kennisgebied
Ethiek & Fraude, Governance, Risk & Compliance, IT & Data
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers, Auditor
Niveau
Advanced
Publieke Sector
11 pe-uren

23, 24 juni 2021 - Amersfoort

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.


In deze tweedaagse cursus gaan we aan de slag met de rol die de publieke financial hoort te spelen in de digitale weerbaarheid van zijn of haar organisatie in het publieke domein. Aan de hand van meetinstrumenten, sectorale regelgeving en relevante normenkaders inventariseren we kwetsbaarheden (de 'hackgevoeligheid') in de bedrijfsvoering. Hiermee bent u in staat om passende beveiliging slagvaardig te toetsen en stimuleren en deze ook in het beleid te verankeren.

Doelstelling

Het kunnen signaleren, rapporteren en adviseren over digitale veiligheid om vanuit de eigen verantwoordelijkheid de organisatie in staat te stellen haar maatschappelijke taak uit te voeren. Daarbij worden hulpmiddelen aangereikt om tot een relevante visie te komen.

Lees het interview met docent Brenno de Winter

Inhoud

We werken aan de hand van concrete casuïstiek uit de publieke sector aan een compleet beeld rond digitale veiligheid. Aan bod komen in ieder geval:

 • Basics van digitale veiligheid
 • Beschikbare toetsingsinstrumenten
 • Normen en kaders
  o Cyber Security Act
  o Baseline Informatiebeveiliging Overheid
  o Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Visievorming
  o Heldere communicatie
  o Risico inschattingen
  o Taken en rollen
  o Rolvastheid
  o Karakteristieken van de ICT-industrie
 • Als het misgaat
  o Fysieke kant van digitale veiligheidsincidenten
  o Communicatie
  o Ervaar een incident
 • Vaardigheden
  o Onderzoekstechnieken in de praktijk
  o Digitale veiligheid in het inkoopproces
  o Technieken om een solide gesprekspartner te zijn

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze cursus is zeker ook geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn.

Survivalgids voor de Digitale jungle

Survivalgids voor de Digitale jungle - Handboek voor omgang met spionnen, boeven, hackers en digitbetenSurvivalgids voor de Digitale jungle - Handboek voor omgang met spionnen, boeven, hackers en digitbeten. Auteur: Brenno de Winter. U ontvangt dit boek tijdens de cursus.

Brenno de Winter Brenno de WinterICT-expert. Voormalig onderzoeksjournalist, nu veel gevraagd (beveiligings)expert, spreker en trainer. Zijn specialisatie ligt op het gebied van informatiebeveiliging, hacking, privacy en de ontwikkeling van de informatiemaatschappij.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Amersfoort -A1 in Amersfoort

Adres

Van der Valk Hotel Amersfoort -A1 Ruimtevaart 22 Amersfoort Telefoonnummer (033) 454 00 00 E-mailadres sales@amersfoort.valk.com