Professioneel-kritische instelling

Verplicht voor trainees in de praktijkopleiding

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
18 maart 2021, 1 april 2021 - Amersfoort
Tijd
10:00 - 17:00, 13:30 - 18:00
Prijs
€ 695,00 (leden) / € 695,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Ethiek & Fraude
Bestemd voor
Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
12 pe-uren

18 maart 2021, 1 april 2021 - Amersfoort

Accountants hebben te maken met kritiek ten aanzien van de mate en diepgang van de professioneel kritische instelling. De NBA heeft daarom in 2012 de 'professioneel-kritische instelling' als speerpunt benoemd. Versterking van de professioneel kritische instelling moet bijdragen aan een steviger invulling van de poortwachtersfunctie van accountants. Deze training was in 2012 verplicht voor alle openbare accountants. NBA Opleidingen biedt deze training nu nog exclusief aan voor trainees in de praktijkopleiding.

Doelstelling

De training heeft als doel uw bewustwording, uw begrip en de toepassing van uw professioneel-kritische instelling te vergroten.

Inhoud

De training richt zich op kritische beoordeling van ontvangen informatie, een kritische houding ten opzichte van uw eigen oordeelsvormingsproces, de borging van de professioneel-kritische instelling. Ook 'de rug recht houden', hoe standvastig te communiceren, is onderwerp van gesprek. Assurance en samenstelpraktijk komen beide aan de orde. De training bestaat uit drie onderdelen:

 • Pre-learning (2 PE-uren; online)

  U bekijkt een film waarin 'de professioneel kritische instelling' door betrokkenen wordt toegelicht. U leest drie artikelen en vult een vragenlijst in die u één week voorafgaand aan de dilemmatraining terugstuurt.

 • Dilemmatraining (6 PE-uren)

  In deze training wordt steeds een korte uitleg gegeven over een theoretisch aspect dat hoort bij de professioneel-kritische instelling, direct gevolgd door een discussie, casus of dilemma. De cases en dilemma's zijn ontleend aan assurance-, samenstellings- en overige opdrachten.

 • Workshop (4 PE-uren)

  In deze workshop ligt de nadruk op uw ervaringen bij het toepassen van de inhoud van de pre-learning en de trainingsuitvoering. De borging van de professioneel kritische instelling en communicatie-aspecten staan centraal.

  Deze training is zowel voor de samenstel- als de assurancepraktijk met extra aandacht voor de rol van trainees bij deze opdrachten.

NB: Kijk op www.nba.nl onder Praktijkopleiding voor een compleet overzicht van de verplichte onderwerpen en de mogelijke vrijstellingen.

Bestemd voor

Trainees aan de praktijkopleiding oude stijl

prof. dr. Peter Diekman RA academisch directeur Financieel Forensisch Deskundige binnen ESAA, hoogleraar aan de University of Curaçao en part-time partner bij BDO.
Lot van Brakel werkzaam bij HRD Group, consultant, trainer en coach

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Amersfoort -A1 in Amersfoort

Adres

Van der Valk Hotel Amersfoort -A1 Ruimtevaart 22 Amersfoort Telefoonnummer (033) 454 00 00 E-mailadres sales@amersfoort.valk.com