Waarderen van vastgoed

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
20 september 2021 - Breukelen Ut
Tijd
16:00 - 19:00
Prijs ex. btw
€ 349,00 (leden) / € 349,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Finance in business
3 pe-uren

20 september 2021 - Breukelen Ut

Bij de waardering van vastgoedobjecten ontstaan in de praktijk regelmatig discussies. In verband met de grote financiële belangen die daar mee gemoeid zijn, is dat zeker begrijpelijk. De praktijkdiscussies spitsen zich toe op de keuze van het waardebegrip, de te volgen waarderingsmethode en de variabelen die daarbij moeten worden gehanteerd. Daarbij wordt regelmatig om een taxatie geroepen, terwijl het de vraag is of een taxatiewaarde altijd de juiste maatstaf is voor de waardebepaling. Het doel van de waardebepaling is daarvoor bepalend. En: wat is eigenlijk de waarde van een taxatierapport? Het maakt bijvoorbeeld uit of vastgoed gewaardeerd wordt voor de vennootschapsrechtelijke - commerciële - jaarrekening of voor een fiscale aangifte. Waardering in het kader van de jaarwinstbepaling kan bovendien afwijken van de waardering bij de overdracht van vastgoed aan een derde. Daarbij maakt het uit of het in dat verband gaat om waardering in het kader van specifieke wetgeving, of ligt het accent op de meer algemeen geformuleerde marktwaarde? En hoe verhouden de verschillende waardebegrippen zich ten opzichte van elkaar? Zo wordt in veel regelingen aangesloten bij de WOZ-waarde, maar blijkt deze in de praktijk veelal af te wijken van 'andere marktwaardes', de bedrijfswaarde of van de waarde in verhuurde staat. Het is de vraag hoe binnen dit grote bos we nog zicht houden op alle losstaande bomen !

In deze cursus staat de vraag centraal welk waardebegrip en welke waarderingsmethode passen bij welke waarderingsvraag in de praktijk. Daartoe worden verschillende waardebegrippen geanalyseerd vanuit de taxatieleer, maar ook vanuit de fiscale wet- en regelgeving de en vennootschapsrechtelijke jaarverslaggeving . Vanuit een praktische invalshoek worden theoretische waarderingsleerstukken geanalyseerd. Verder wordt aandacht besteed aan het juist interpreteren van een taxatierapport: waar moet men op letten, waar zitten valkuilen, welke bandbreedtes zijn er?

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus Waarderen van vastgoed heeft u meer inzicht in de reikwijdte en toepassingsmogelijkheden van diverse waardebegrippen en waarderingsmethoden van vastgoed.

Inhoud

De cursus start met een inventarisatie van de veel voorkomende aspecten bij de waardering van vastgoed in de praktijk.

Aan de orde komen:
- Waarderingsbegrippen voor de waardering van vastgoed
- Taxeren van vastgoed
- WOZ-waarde
- Eigengebruiks- en beleggingsvastgoed
- Waardering voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening
- Richtlijnen vanuit de fiscale wet- en regelgeving, zoals vennootschaps-, inkomsten-, overdrachts- en omzetbelasting

Vervolgens worden diepgaander gesproken over:
- Marktwaarde en de verhouding tussen verschillende marktwaardebegrippen
- Taxeren van vastgoed
- Bepalen van de bedrijfswaarde
- Toepassing van wet- en regelgeving voor de vennootschapsrechtelijke jaarrekening
- Toepassing van fiscale wet- en regelgeving
- Juist interpreteren van waarderings- en taxatierapporten.

Bestemd voor

Controllers, accountants, adviseurs, bedrijfseconomen en andere financieel professionals.

Logo Nyenrode

prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS

Tom BerkhoutHoogleraar Vastgoed bij Nyenrode Business Universiteit, visiting professor Real Estate and of Tax Law at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moskou).

De cursus vindt plaats in Nyenrode Business Universiteit in Breukelen Ut

Adres

Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Breukelen Ut