Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
23 juni 2021 - Nieuwegein
Tijd
14:30 - 20:30
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

23 juni 2021 - Nieuwegein

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2021 en de verwachtingen voor het restant van 2021 en 2022 die met u worden besproken.

Doelstelling

U kent de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2021 - en de verwachtingen voor het restant van 2021 en 2022 - op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.

Inhoud

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.

Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de (mogelijke) gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving.

De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving en de HRA-/mkb-bundel van de NBA
 • Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp

 • Wijzigingen in de Wet op het accountantsberoep
 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties
 • NV NOCLAR: Non-compliance with laws and regulations ingevoerd in de praktijk
 • De wijzigingen in de NVCOS voor aan assurance verwante opdrachten
 • De Permanente Educatie in 2021
 • NBA-Handreikingen voor 2021
 • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vernieuwd
 • De gevolgen van de (richtlijnen voor de) AVG
 • Jurisprudentie van de Accountantskamer en het College van beroep voor het bedrijfsleven
 • De toetsingsprogramma's van de Raad voor Toezicht voor 2021

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
- Kennisoverdracht
- Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
- Reflectie

Bestemd voor

Accountants in de samenstelpraktijk

drs. Sytze de Swart RA AA Sytze de ZwartSytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl