Deze cursus maakt onderdeel uit van een meerdaagse variant, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. Meer informatie over de meerdaagse variant is te vinden op: 

Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Transparantie over niet-financiële informatie

Module 2 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen *nieuw*

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
18, 25 maart 2021 - Online
Tijd
15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00
Prijs
€ 400,00 (leden) / € 400,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

18, 25 maart 2021 - Online

Deze module maakt onderdeel uit van de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen.

Link naar de online collegereeks Duurzaam Ondernemen


Heeft u een belangrijke rol in het realiseren van de duurzaamheidsambities van uw organisatie of klant? En ligt daarbij de nadruk steeds meer op waardecreatie op de lange termijn en voor álle stakeholders? Daarbij zijn actuele kennis en praktische tools rond duurzaam ondernemen onmisbaar.

NBA Opleidingen biedt in samenwerking met University of Groningen Business School (UGBS) een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

In deze tweede module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van UGBS en NBA wordt (1) inzicht gegeven in de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving en (2) op een praktische manier inzicht gegeven in hoe u een kwalitatief verslag kunt opstellen.

Doelstelling

Doelstelling

Na afronding van deze module:
  • Kunt u bepalen welke informatie relevant is om over te rapporteren en met welke diepgang
  • Heeft u inzicht hoe u uw eigen verhaal kunt vertellen over
  • langetermijnwaardecreatie in een snel veranderende omgeving
  • Kunt u geïntegreerd verslaggeven over uw missie, strategie, bedrijfsmodel en prestaties
  • Heeft u inzicht in manieren waarop u een geïntegreerd verslag kunt publiceren
  • Heeft u aanknopingspunten voor Èbest practicesÉ en vergelijkingen met peers
  • Heeft u kennis van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving

Inhoud

Sessie 1: Rapporteren over langetermijnwaardecreatie: Wat is geïntegreerde verslaggeving en wat is een kwalitatief goed verslag? Aan de hand van voorbeelden van 'good practices' wordt inzicht gegeven hoe u op een goede manier kunt rapporteren over uw missie, strategie, bedrijfsmodel en prestaties in een omgeving die snel verandert.

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Didi Hoezen MBA (2B-honest)

Sessie 2: Wet- en regelgeving niet-financiële verslaggeving: We gaan onder andere in op de Wet niet-financiële verslaggeving, EU Taxonomie, Global Reporting Initiative, 'core and more' verslaggeving. Welke informatie is relevant en hoe kunt u praktisch omgaan met het spanningsveld tussen 'compliance' en het vasthouden van de eigen storyline?

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Marcus Looijenga MSc RA

Bestemd voor

Accountants, controllers, auditors, bestuurders, investeerders analisten en communicatieprofessionals betrokken bij duurzaam ondernemen en rapporteren.

dr. Nancy Kamp-Roelands RA

Nancy Kamp

bijzonder hoogleraar niet-financiele informatie, integrale verslaggeving en assurance. Sinds 1995 zowel nationaal als internationaal actief op deze vakgebieden middels het ontwikkelen van standaarden, zitting in commissies, clientwerk en onderzoek. Zij heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen als de International Integrated Reporting Council.

Didi Hoezen MBA
Marcus Looijenga RA MSc EMA

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online