Deze cursus maakt onderdeel uit van een meerdaagse variant, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. Meer informatie over de meerdaagse variant is te vinden op: 

Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Betrouwbaar rapporteren over CO2

Module 3 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen *nieuw*

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
1, 8 april 2021 - Online
Tijd
15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00
Prijs
€ 400,00 (leden) / € 400,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

1, 8 april 2021 - Online

Deze module maakt onderdeel uit van de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen.

Link naar de online collegereeks Duurzaam Ondernemen


Heeft u een belangrijke rol in het realiseren van de duurzaamheidsambities van uw organisatie of klant? En ligt daarbij de nadruk steeds meer op waardecreatie op de lange termijn en voor álle stakeholders? Daarbij zijn actuele kennis en praktische tools rond duurzaam ondernemen onmisbaar.

NBA Opleidingen biedt in samenwerking met University of Groningen Business School (UGBS) een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

In de klimaatdiscussie neemt de indicator CO2 een centrale rol in bij besluitvorming over de maatregelen die nodig zijn om klimaateffecten te reduceren. De rapportering raakt alle sectoren en veel ondernemingen ongeacht de omvang. Deze derde module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van UGBS en NBA zorgt voor een goede basiskennis van CO2, en aandachtspunten en oplossingen om CO2 op een betrouwbare manier te meten en rapporteren.

Doelstelling

Doelstelling

Na afronding van deze module:

  • Kunt u bepalen welke informatie relevant is om over te rapporteren en met welke diepgang
  • Heeft u inzicht hoe u uw eigen verhaal kunt vertellen over langetermijnwaardecreatie in een snel veranderende omgeving
  • Kunt u geïntegreerd verslaggeven over uw missie, strategie, bedrijfsmodel en prestaties
  • Heeft u inzicht in manieren waarop u een geïntegreerd verslag kunt publiceren
  • Heeft u aanknopingspunten voor Èbest practicesÉ en vergelijkingen met peersHeeft u kennis van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving

Inhoud

Sessie 1: Impact van CO2 op de bedrijfsvoering: Welke CO2 en andere klimaatgerelateerde aspecten zijn er, en hoe kunnen deze van invloed zijn op investeringen, operationele processen en productontwikkeling?

prof. dr. Dick de Waard RA MA en prof. dr. Machiel Mulder (RUG)

Sessie 2: Betrouwbaar meten en rapporteren van CO2: Wat zijn meetpunten en databronnen voor CO2, wat voor type CO2 indicatoren zijn relevant, op welke manier gebruik je omrekeningsfactoren, hoe maak je ontwikkelingen in de tijd het best inzichtelijk, welke interne controlemaatregelen zijn relevant, wat kan de rol van de financieel professional of van internal audit zijn, wat is de rol van externe assurance?

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Roy Linthorst EMA RA (EY, NBA)

Bestemd voor

Accountants, controllers, auditors, bestuurders, investeerders analisten en communicatieprofessionals betrokken bij duurzaam ondernemen en rapporteren.

prof. dr. Dick de Waard RA

hoogleraar auditing verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en als buitengewoon hoogleraar maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez.

dr. Nancy Kamp-Roelands RA

Nancy Kamp

bijzonder hoogleraar niet-financiele informatie, integrale verslaggeving en assurance. Sinds 1995 zowel nationaal als internationaal actief op deze vakgebieden middels het ontwikkelen van standaarden, zitting in commissies, clientwerk en onderzoek. Zij heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen als de International Integrated Reporting Council.

Docent nader bekend gemaakt
Roy Linthorst RA MSc EMA

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online