Deze cursus maakt onderdeel uit van een meerdaagse variant, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. Meer informatie over de meerdaagse variant is te vinden op: 

Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Strategie en Sustainable Development Goals

Module 5 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen *nieuw*

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
13, 20 mei 2021 - Online
Tijd
15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00
Prijs
€ 400,00 (leden) / € 400,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

13, 20 mei 2021 - Online

Deze module maakt onderdeel uit van de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen.

Link naar Online collegereeks Duurzaam Ondernemen


Heeft u een belangrijke rol in het realiseren van de duurzaamheidsambities van uw organisatie of klant? En ligt daarbij de nadruk steeds meer op waardecreatie op de lange termijn en voor álle stakeholders? Daarbij zijn actuele kennis en praktische tools rond duurzaam ondernemen onmisbaar.

NBA Opleidingen biedt in samenwerking met University of Groningen Business School (UGBS) een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

De mondiale Sustainable Development Goals (SDGs) vinden steeds meer hun weg in Nederland. Het is een unieke manier om mondiale uitdagingen te koppelen met lokale bedrijfsactiviteiten en stakeholders te laten zien welke voortgang wordt gemaakt. In deze vijfde module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van UGBS en NBA wordt besproken hoe de soms als theoretisch geziene SDGs gekoppeld kunnen worden aan de bedrijfsactiviteiten en hoe u hierover transparant kunt zijn.

Doelstelling

Na afronding van deze module heeft u:

  • Handvatten voor het implementeren van de sustainable development goals in de strategie
  • Handvatten voor de uitrol van de sustainable development goals naar concrete bedrijfsactiviteiten
  • Handvatten voor het koppelen van de sustainable development goals aan de duurzaamheidsinformatie in het verslag en het rapporteren over de voortgang
  • Inzicht in actuele ontwikkelingen met betrekking tot het rapporteren over de sustainable development goals

Inhoud

Sessie 1: De Sustainable Development Goals en de implementatie ervan: Welke rol spelen de SDGs voor de strategie van de onderneming en hoe is de praktische koppeling met de bedrijfsactiviteiten?

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en drs. Hugo von Meijenfeldt (Global Compact)

Sessie 2: Het rapporteren over de SDGs: We bespreken aandachtspunten en Ègood practicesÉ in verslaggeving.

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Nick de Ruiter MSc (Sustainalize)

Bestemd voor

Accountants, controllers, auditors, bestuurders, investeerders analisten en communicatieprofessionals betrokken bij duurzaam ondernemen en rapporteren.

dr. Nancy Kamp-Roelands RA

Nancy Kamp

bijzonder hoogleraar niet-financiele informatie, integrale verslaggeving en assurance. Sinds 1995 zowel nationaal als internationaal actief op deze vakgebieden middels het ontwikkelen van standaarden, zitting in commissies, clientwerk en onderzoek. Zij heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen als de International Integrated Reporting Council.

Docent nader bekend gemaakt

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online