Strategie en Sustainable Development Goals

Module 5 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen *nieuw*

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
12, 20 mei 2021 - Online
Tijd
15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00
Prijs
€ 400,00 (leden) / € 400,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

12, 20 mei 2021 - Online

Deze module maakt onderdeel uit van de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen.

Link naar Online collegereeks Duurzaam Ondernemen


Heeft u een belangrijke rol in het realiseren van de duurzaamheidsambities van uw organisatie of klant? En ligt daarbij de nadruk steeds meer op waardecreatie op de lange termijn en voor álle stakeholders? Daarbij zijn actuele kennis en praktische tools rond duurzaam ondernemen onmisbaar.

NBA Opleidingen biedt in samenwerking met University of Groningen Business School (UGBS) een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

De mondiale Sustainable Development Goals (SDGs) vinden steeds meer hun weg in Nederland. Het is een unieke manier om mondiale uitdagingen te koppelen met lokale bedrijfsactiviteiten en stakeholders te laten zien welke voortgang wordt gemaakt. In deze vijfde module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van UGBS en NBA wordt besproken hoe de soms als theoretisch geziene SDGs gekoppeld kunnen worden aan de bedrijfsactiviteiten en hoe u hierover transparant kunt zijn.

Doelstelling

Na afronding van deze module heb je:

  • Handvatten voor het implementeren van de sustainable development goals in de strategie
  • Handvatten voor de uitrol van de sustainable development goals naar concrete bedrijfsactiviteiten
  • Handvatten voor het koppelen van de sustainable development goals aan de duurzaamheidsinformatie in het verslag en het rapporteren over de voortgang
  • Inzicht in actuele ontwikkelingen met betrekking tot het rapporteren over de sustainable development goals

Inhoud

Sessie 1:
De Sustainable Development Goals en de implementatie ervan: Welke rol spelen de SDGs voor de strategie van de onderneming en hoe is de praktische koppeling met de bedrijfsactiviteiten?
prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en drs. Hugo von Meijenfeldt (Global Compact)

Sessie 2:
Het rapporteren over de SDGs: We bespreken aandachtspunten en 'good practices' in verslaggeving.
prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Nick de Ruiter MSc (Sustainalize)

Bestemd voor

Accountants, controllers, auditors, bestuurders, investeerders analisten en communicatieprofessionals betrokken bij duurzaam ondernemen en rapporteren.

dr. Nancy Kamp-Roelands RA

Nancy Kamp

bijzonder hoogleraar niet-financiele informatie, integrale verslaggeving en assurance. Sinds 1995 zowel nationaal als internationaal actief op deze vakgebieden middels het ontwikkelen van standaarden, zitting in commissies, clientwerk en onderzoek. Zij heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen als de International Integrated Reporting Council.

drs. Hugo von Meijenfeldt Hugo is een senior sustainability adviseur bij UN Global Compact Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 2016 werkte hij bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als de eerste Nederlandse SDG-coördinator. In beide periodes legde hij zich toe op het ontwikkelen van instrumenten voor organisaties om de 17 SDG's om te zetten in hun strategie, doelen, operaties, productie of diensten, waardeketen en jaarverslag. Eerder was hij Consul General in San Francisco en de eerste Klimaatgezant. Tussen 1994 en 2013 was hij manager bij het Ministerie van VROM (Milieu): plv/wnd Directeur Generaal Milieu en Internationaal, Directeur Bodem & Water en Hoofd Europa. Hij is 3 jaar de voorzitter van de UN-ECE Commissie voor Milieubeleid in Genève geweest. De eerste 12 jaar van zijn carrière was hij legal counsel voor milieuaansprakelijkheid. Hij heeft een master in publiek recht van de VU in Amsterdam.
Nick de Ruiter MSc

Nick is mede-oprichter van het duurzaamheidsadviesbureau Sustainalize. Nick heeft een achtergrond als duurzaamheidsauditor bij PwC en sinds 2010 oprichter en eigenaar van Sustainalize. Sustainalize is een internationale organisatie die organisaties adviseert over duurzaamheid. Nick helpt organisaties bij het bepalen van de juiste strategie, het kiezen en operationaliseren van de meest impactvolle SDG's, het stellen van de juiste doelen, het kunnen beschikken over juiste sturingsinformatie en de verslaggeving richting stakeholders in jaarverslaggeving. Sustainalize is lid van SDG Charter.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online