Governance en risicomanagement

Module 6 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen *nieuw*

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
27 mei 2021, 3 juni 2021 - Online
Tijd
15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00
Prijs
€ 400,00 (leden) / € 400,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

27 mei 2021, 3 juni 2021 - Online

Deze module maakt onderdeel uit van de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen.

Link naar de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen


Heeft u een belangrijke rol in het realiseren van de duurzaamheidsambities van uw organisatie of klant? En ligt daarbij de nadruk steeds meer op waardecreatie op de lange termijn en voor álle stakeholders? Daarbij zijn actuele kennis en praktische tools rond duurzaam ondernemen onmisbaar.

NBA Opleidingen biedt in samenwerking met University of Groningen Business School (UGBS) een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Langetermijnwaardecreatie speelt een steeds grotere rol en heeft impact op het bedrijfsmodel. Goed toezicht is onontbeerlijk, ongeacht de omvang van de organisatie. In deze zesde module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van UGBS en NBA wordt besproken hoe u toezicht op een goede manier vorm kunt geven. Ook worden handvatten gegeven hoe gestructureerd kan worden gereageerd op steeds meer divers wordende bedrijfsrisico's op economisch, milieu en sociaal gebied.

Doelstelling

Na afronding van deze module heeft u:

  • Inzicht in wat verwacht wordt van commissarissen inzake langetermijnwaardecreatie
  • Handvatten hoe toezicht op langetermijnwaardecreatie in de praktijk vorm te geven
  • Handvatten voor het in kaart brengen en classificeren van economische, milieu en sociale risico's
  • Handvatten voor wijze waarop economische, milieu en sociale risico's ingebed kunnen worden in bestaand risicomanagement

Inhoud

Sessie 1: Uitdagingen langetermijnwaardecreatie vanuit het perspectief van de toezichthouder: Hoe werkt het toezicht op langetermijnwaardecreatie en wat zijn de belangrijke vragen die gesteld kunnen worden.

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en prof. dr. J.A. van Manen RA

Sessie 2: Risicomanagement en langetermijnwaardecreatie: Hoe kunnen bredere economische, milieu en sociale risico's ingebed worden in bestaand risicomanagement zodat er risicogericht gestuurd kan worden?

prof. dr. D.A. de Waard RA MA en prof. H. Gortemaker RA

Bestemd voor

Accountants, controllers, auditors, bestuurders, investeerders analisten en communicatieprofessionals betrokken bij duurzaam ondernemen en rapporteren.

prof. Hans Gortemaker RA Programmavoorzitter, hoogleraar Financial Auditing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens adviseur van PricewaterhouseCoopers.
prof. dr. Dick de Waard RA

hoogleraar auditing verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en als buitengewoon hoogleraar maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez.

dr. Nancy Kamp-Roelands RA

Nancy Kamp

bijzonder hoogleraar niet-financiele informatie, integrale verslaggeving en assurance. Sinds 1995 zowel nationaal als internationaal actief op deze vakgebieden middels het ontwikkelen van standaarden, zitting in commissies, clientwerk en onderzoek. Zij heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen als de International Integrated Reporting Council.

prof. dr. Jaap van Manen

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online