Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Keuzemodules met actuele kennis - praktische tools

Details

Prijs
€ 2.400,00 (leden) / € 2.400,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
24 pe-uren

Heeft u een belangrijke rol in het realiseren van de duurzaamheidsambities van uw organisatie of klant? En ligt daarbij de nadruk steeds meer op waardecreatie op de lange termijn en voor álle stakeholders? Daarbij zijn actuele kennis en praktische tools rond duurzaam ondernemen onmisbaar.

Ondanks de vele kortetermijnuitdagingen neemt in organisaties de aandacht toe om duidelijk te formuleren welke toegevoegde waarde de organisatie levert voor haar verschillende stakeholders, zowel op korte als lange termijn. Dit wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan risico's voor organisaties, maar ook kansen.

De wet- en regelgeving over verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie breidt zich uit en raakt daarmee de gehele keten van organisaties, van toeleveranciers tot en met gebruiker. Het raakt ondernemers van groot tot klein. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor duurzaamheid vanuit banken, verzekeraars en investeerders. In deze dynamische omgeving is goede en betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Uw rol verandert nu betrouwbare niet-financiele informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen in strategie, besluitvorming en verantwoording.

De UGBS biedt in samenwerking met NBA een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Doelstelling

Deelnemers die de gehele leergang volgen, bereiken de volgende leerdoelstellingen:

 • Actuele kennis over hoe u uitdagingen op het gebied van duurzaamheid om kunt helpen zetten in kansen voor uw organisatie en hoe u risicoÉs op dit gebied kunt beheersen
 • Praktische tools om direct aan de slag te gaan met het sturen op en rapporteren over duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie
 • Nieuwe expertise vanuit wetenschap en praktijk

Inhoud

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met de NBA een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

 1. Duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie (basis module)
  4 en 11 maart 2021
 2. Transparantie over niet-financiële informatie en langetermijnwaardecreatie
  • 18 en 25 maart 2021
 3. Betrouwbaar rapporteren over CO2
  • 1 en 8 april 2021
 4. Sustainable finance
  • 15 en 22 april 2021
 5. Strategie en Sustainable Development Goals
  • 13 en 20 mei 2021
 6. Governance en risicomanagement rondom langetermijnwaardecreatie
  • 27 mei en 3 juni 2021

NB: Het is aanbevolen om module 1 als basis te volgen.

De interactieve modules van twee maal twee uur een online sessie zijn opzichzelfstaand. Iedere module wordt verzorgd door kerndocenten en experts uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

  Jaap Wassink Programmamanager NBA
 • T +31 20 301 0209
 • E j.wassink@nba.nl
  • dr. Nikolaj Bijleveld Programmamanager University of Groningen Business School
 • T +31 50 363 3117
 • E n.h.bijleveld@rug.nl
 • Bestemd voor

  Deelnemers zijn werkzaam als:

  • externe accountant
  • accountant in business
  • overheidsaccountant
  • auditor
  • controller
  • financieel professional
  • M&A professional
  • risk management professional
  • professional met een toezichthoudende rol
  • bestuurder
  • investeerder
  • asset manager
  • analist
  • duurzaamheidmanager
  • duurzaamheidsauditor
  • (MKB) ondernemer
  • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

  Cursusonderdelen

  De onderdelen van deze cursus zijn ook afzonderlijk te volgen, echter de meerdaagse variant biedt u voordeel. In de links hieronder kunt u doorklikken naar de afzonderlijke cursusonderdelen.