Webinar Financieel modelleren in Excel

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
4 februari 2021 - Online
Tijd
14:00 - 16:00
Prijs
€ 150,00 (leden) / € 200,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Performance Management, Finance Operations & Reporting, Online learning
Bestemd voor
Accountants in business, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Finance in business
2 pe-uren

4 februari 2021 - Online

Als RC betaalt u het ledentarief


Financiële modellen stellen je in staat meerjarige projecties te maken van een onderneming. Gegeven een reeks aannames projecteert het model de toekomstige financiële prestaties van een onderneming en geeft het onmiddellijk inzicht in de verwachte ontwikkeling van de winst, marges, liquiditeit, solvabiliteit, rendementen en kasstromen.

Doelstelling

Leerdoelen
Als financieel adviseur ondersteun je cliënten bij het maken van meerjarige financiële projecties waarmee bijvoorbeeld de ontwikkeling van de liquiditeit in kaart gebracht wordt of wordt berekend of een investeringsproject gefinancierd kan worden, gegeven de verwachte cash flows en balansverhoudingen. Je wilt in staat zijn consistente financiële modellen te ontwikkelen die de visie van de ondernemer reflecteren. Tevens wil je heldere overzichten genereren die de uitkomsten van KPI's tonen op basis van meerdere scenario's.

Inhoud

De cursus is als volgt opgebouwd:

  • Bespreking van de belangrijkste factoren die toekomstige winsten en kasstromen bepalen, zoals groei, marges, werkkapitaal indicatoren, investeringen, financieringen en rentekosten;
  • Het uit de balans en winst- en verliesrekening afleiden van het kasstroomoverzicht;
  • Het flexibel modelleren van liquide middelen en R/C-krediet;
  • Structuur van een financieel overzicht waarin marges, liquiditeit, solvabiliteit, vrije kasstromen en rendementen samengevat worden. Het gebruik van 'voorwaardelijke opmaak' in Excel visualiseert wanneer uitkomsten zich buiten kritische grenzen bewegen;
  • Het gebruik van dummy variabelen waarmee gegevenstabellen de uitkomsten van verschillende scenario's tonen zonder dat het basis model verandert.

Dit webinar is interactief van opzet en daarom is het aantal deelnemers gelimiteerd op 10 personen. Je ontvangt vóór aanvang van het webinar een Excel sheet met daarin de basis van het financiële model en je gaat daar onder begeleiding van de docent mee aan de slag.

Bestemd voor

Dit webinar is ontwikkeld voor finance professionals die hun vaardigheden op het gebied van financieel modelleren willen verbeteren.

Let op: je hebt een laptop of PC nodig met (ingebouwde) microfoon en camera. Vanzelfsprekend is een goede internetverbinding van belang. Omdat je tijdens het webinar met mede cursisten in groepjes aan de slag gaat met Excel, is het aan te raden om Excel en Zoom op dezelfde laptop/PC te gebruiken.

drs. Frans van Laar

Frans van LaarFrans van Laar heeft 18 jaar ervaring in de financiële sector. Hij is aandelenanalist, investor relations manager en directeur equity research geweest. Frans is sinds 2006 actief als trainer op het gebied van financieel management, waardebepaling van ondernemingen, strategie en bank risico management. Daarnaast adviseert hij MKB-ondernemingen op het gebied van financieel inzicht, waardebepaling en haalbaarheidsanalyses van investeringsplannen.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online