DCF - bedrijfswaardering

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
24 juni 2021 - Nieuwegein
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs
€ 495,00 (leden) / € 550,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
6 pe-uren

24 juni 2021 - Nieuwegein

Neem uw eigen laptop mee waarop Excel is geïnstalleerd.

Als RC ontvangt u het ledentarief


Het waarderen van ondernemingen is vooruitkijken en is in hoge mate afhankelijk van de toekomstvisie omtrent groei, marges en risico's. Als basis voor een bedrijfswaardering wordt veelal gebruik gemaakt van de jaarrekening. De jaarrekening geeft echter informatie over het verleden. Een financieel model waarin de jaarrekeningen over de afgelopen 3-5 jaar zijn opgenomen geeft inzicht in de ontwikkeling van de kerncijfers van een onderneming: omzetgroei, brutomarges, kostendrijvers, operationele en nettowinst, werkkapitaal, investeringen, en vrije kasstromen. Aan de hand van een analyse van het verleden en een toekomstvisie kunnen consistente financiële projecties gemaakt worden, waarbij een naadloze koppeling tussen winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht gecreëerd wordt.

Uit de financiële projecties kan een discounted cashflow (DCF) model opgesteld worden. DCF-modellen worden in de praktijk veelvuldig gebruikt om de waarde van een onderneming te bepalen. Volgens deze waarderingsmethode bepaalt de som van de toekomstige kasstromen de waarde van de onderneming op basis van de in het model toegepaste toekomstvisie.

Tijdens deze cursus zullen de deelnemers aan de slag gaan met een geïntegreerde casus in Excel.

Doelstelling

Leerdoelen
Je bent werkzaam als financieel adviseur en houd je onder andere bezig met het waarderen van ondernemingen. Je wil je kennis van bedrijfswaardering op basis van de discounted cash flow methode verdiepen en meer inzicht krijgen in de achtergronden van deze methode. Daarnaast wil je de uitkomst van een DCF model vertalen in zogenaamde waarderings multiples en deze op juiste wijze interpreteren.

Inhoud

Tijdens de cursus komt aan bod:

  • Structuur van het financiële model van de casus en analyse van de historische cijfers
  • Opstellen van consistente tabellen ten aanzien van autonome groei, marges, kostendrijvers, werkkapitaal, liquiditeiten en financieringsbehoeftes
  • Het opstellen van een kasstroomoverzicht vanuit de winst- en verliesrekening en de balans.
  • Het laten sluiten van de balans middels iteratieve berekeningen waarbij een r/c-faciliteit voorkomt dat de kaspositie negatief kan worden en automatisch de juiste financiële lasten berekend worden.
  • Het maken van financiële projecties
  • Het integreren van een DCF-analyse in het financiële model
  • Methodes om de gemiddelde gewogen vermogensvoet van een onderneming te bepalen
  • Het toepassen van scenario en gevoeligheidsanalyses
  • Het vertalen van een DCF-waardering in zogenaamde waarderings 'multiples' zoals koers-winstverhouding, en enterprise value gerelateerde multiples.

Bestemd voor

Accountants in business, bedrijfsadviseurs, financieel managers, analisten, controllers, accountants.

De veronderstelde voorkennis voor deelname aan deze cursus is de stof zoals behandeld in de cursus 'Value based management: waardering onderneming'. Dit betreft zowel de inhoud als Excel vaardigheden.

drs. Frans van Laar

Frans van LaarFrans van Laar heeft 18 jaar ervaring in de financiële sector. Hij is aandelenanalist, investor relations manager en directeur equity research geweest. Frans is sinds 2006 actief als trainer op het gebied van financieel management, waardebepaling van ondernemingen, strategie en bank risico management. Daarnaast adviseert hij MKB-ondernemingen op het gebied van financieel inzicht, waardebepaling en haalbaarheidsanalyses van investeringsplannen.

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website https://www.fletcher.nl