Webinar FinOps Bouw een betrouwbaar IT-kostenmodel

Naar een nieuw financieel operating model (Finops)

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
13 april 2021 - Online
Tijd
15:00 - 17:00
Prijs
€ 150,00 (leden) / € 200,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Performance Management, IT & Data, Online learning
Bestemd voor
Accountants in business, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
2 pe-uren

13 april 2021 - Online

Als RC ontvangt u het ledentarief


Dit webinar is onderdeel van de reeks FinOps-trainingen die financials helpt om in control te komen van hun IT-kosten.

Doelstelling

Inzicht krijgen hoe je een doorbelastingsmodel kan inrichten waarmee kostenefficiënt gedrag gestuurd kan worden.

Inhoud

IT-kosten nemen een steeds belangrijker deel in van de totale kosten van een organisatie. De complexiteit van IT maakt dat financials worstelen met het structureren ervan. Het is belangrijk de veroorzakers van kosten te erkennen en in te zien dat deze vaak haaks ingrijpen op de traditionele kostencategorieën.

Een andere aanpak is gewenst, namelijk één waarbij gemodelleerd wordt naar platformen en services. Deze aanpak legt direct een basis om te koppelen met waarde van de geleverde diensten en dus voor een later in te richten doorbelastingsmodel.

Een betrouwbaar kostenmodel stelt de financial in staat om de kosten goed uit te kunnen leggen en de bewegingen te snappen. Verder laat het zien hoe gedrag en (investerings)beslissingen impact hebben op kosten door vaste en variabele kosten nauwkeuriger te specifiëren. Tot slot legt men een belangrijke basis om een doorbelastingsmodel in te richten waarmee kostenefficiënt gedrag gestuurd kan worden.

Bestemd voor

Finance professionals die betrokken of verantwoordelijk zijn voor (de doorbelasting van) IT-kosten.

Dit webinar is onderdeel van een reeks FinOps-trainingen die financials helpt om in control te komen van hun IT-kosten. Het is mogelijk om de trainingen apart te volgen maar wij raden aan om de hele reeks te volgen. Hieronder de opbouw:

Webinar FinOps Essentiële IT-taal voor financials
Webinar FinOps Bouw een betrouwbaar IT-kostenmodel
Webinar FinOps Hoe beoordeel je een IT-investering

drs. Vincent Hagedoorn RA Vincent

Vincent Hagedoorn heeft gewerkt bij Ernst & Young Accountants. De afgelopen 5 jaar heeft hij als CFO Global Infrastructure bij ING Bank NV gewerkt. Bij ING heeft Vincent een nieuwe manier van werken ontwikkeld die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verkrijgen van beter inzicht in IT kosten. Belangrijk uitgangspunt is een gedegen financieel technisch begrip van de waarde van services en diensten te verkrijgen om deze vervolgens aan een kostprijs te verbinden.

ing. Dick Kleijn BSc Dick Kleijn

Dick heeft meer dan 20 jaar IT-ervaring in technische en commerciële functies. Zo heeft hij cloudoplossingen geleverd aan accountantskantoren en was hij 'product owner' van het financiële platform voor de wereldwijde private cloud services van ING Bank NV.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online