Data-Driven Auditing

Gebruik van IT en data in de audit

Details

Cursusduur
10 dagen
Datum en locatie
22, 29 november 2021, 6, 13 december 2021, 10, 17 januari 2022, 9, 16 mei 2022, 13, 20 juni 2022 - Online
Tijd
14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00
Prijs
€ 4.500,00 (leden) / € 4.500,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Specials, Audit & Assurance, IT & Data, Online learning
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Auditor
Niveau
Expert
Accountancy
50 pe-uren

22, 29 november 2021, 6, 13 december 2021, 10, 17 januari 2022, 9, 16 mei 2022, 13, 20 juni 2022 - Online

Accountants werken als vanouds met data maar in de opleiding was tot voor kort het technologische perspectief van waaruit data worden verzameld, vastgelegd en verwerkt, nog onderbelicht. Hoe kun je de kwaliteit van je audit vergroten door inzet van technologie en data-analyse? Dit is het grote thema op het raakvlak van auditing en data science.

In sommige typen organisatie is het absoluut noodzakelijk om bij de audit datagedreven te werk te gaan. Denk daarbij aan typische platformorganisaties zoals Uber, Airbnb, Amazon, Facebook, Google, en Í dichter bij huis Í Marktplaats en Thuisbezorgd, en veel bedrijven die gebruik (kunnen) maken van blockchaintechnologie zoals ticketverkoop of energie-uitwisseling tussen particulieren. Maar ook bij meer traditionele typen organisaties spelen technologie en data-analyse een steeds grotere rol. Het gaat dan vooral om het uitvoeren van audits waarbij IT en methoden van data-analyse optimaal worden ingezet om de kwaliteit van de audit te verbeteren en daarbij tevens een efficiencyslag te maken.

Tilburg University biedt in samenwerking met NBA Opleidingen het programma Data Driven Auditing aan.

Doelstelling

De visie van het programma is dat de financial audit steeds meer datagedreven zal zijn en de financial auditor daartoe competenties op het gebied van data science moet ontwikkelen.

van allerlei (nieuwe) IT-verschijningsvormen.

Inhoud

De opleiding volgt het data-driven auditing raamwerk. Vertrekpunt is dat er vanuit de business behoefte is aan betrouwbare informatie waartoe de daartoe benodigde datakwaliteit en IT-randvoorwaarden in onderlinge samenhang moeten worden beheerst. Binnen dit raamwerk zoomt het programma in op de verschillende fasen van de audit waarin data-analyse kan worden toegepast om de audit quality te vergroten (zie Figuur). Data driven auditing raamwerk Met dit raamwerk worden de te behandelen themaÉs (waaronder IT innovaties in control en audit, data engineering, datakwaliteit, data-analytics, audit van algoritmes, continuous auditing, cybersecurity audit, ethiek en IT, en data visualization) in een goede onderlinge samenhang gebracht waardoor de deelnemer een totaalplaatje van de relatie tussen data science en de audit opbouwt. Onderwijsmethode De onderwijsmethode is sterk praktijkgericht waarbij de deelnemers ter voorbereiding van vier (van de tien) bijeenkomsten werken aan een doorlopende case die in de bijeenkomsten behandeld wordt. In de overige zes sessies wordt steeds theorie afgewisseld met (mini-)cases en practica waarin met voorbeeld datasets wordt gewerkt. Per bijeenkomst wordt naast de voorbereiding van de doorlopende case geen voorbereidend leeswerk verwacht. Wél wordt literatuur uitgereikt en worden videos ter beschikking gesteld ter bestudering achteraf. De bijeenkomsten worden steeds op maandagen gegeven van 14:00 tot 20:00 met tussendoor verschillende pauzes. De effectieve onderwijstijd per sessie zal 4,5 uur zijn. Alles sessies zijn vooralsnog online via Zoom. Ter ondersteuning van de onderwijsbijeenkomsten wordt de elektronische leeromgeving Canvas gebruikt. Bekijk het programma

Bestemd voor

Accountants werkzaam in een audit omgeving (extern, intern, overheid), maar ook accountants in business die langere tijd in een audit omgeving hebben gewerkt en nu als opdrachtgever precies willen weten hoe de (extern of intern) accountant een datagedreven audit opzet.

nt opgezette datagedreven audit hebben profijt van deze leergang. Deelnemers hebben meerdere jaren ervaring binnen hun werkomgeving.

prof. dr. Eddy Vaassen RA

Eddy Vaassen

Hoogleraar Accountancy en Associate Dean Executive Education, Tilburg University

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online