Summer School 2021: Continuïteit & Crisis

Driedaags programma voor finance professionals *nieuw*

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
4, 5, 6 augustus 2021 - Den Dolder
Tijd
10:30 - 19:00, 09:00 - 18:30, 09:00 - 16:00
Prijs ex. btw
€ 1.995,00 (leden) / € 2.295,00 (niet-leden) , inclusief overnachting
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Specials, Strategie
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
20 pe-uren

Met het volgen van dit programma adresseer je een mogelijk thema binnen het verplicht onderwerp 2021 Continuïteit. Je kunt als accountant in business invulling geven aan dit onderwerp in brede zin. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden. Bekijk hier meer informatie over het verplicht onderwerp.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.


Tijdens deze driedaagse summer school verkennen we het containerbegrip continuïteit en de rol van de finance professional. Hierbij komen zowel de hard controls als de soft controls aan bod.

We gaan in gesprek met o.a.:

 • Een expert over de impact van NFI op de langetermijn waardecreatie
 • Een beleggingsanalist over het rendement van ESG
 • Een boer over de balans tussen idealen en de praktijk
 • Een militair over crisismanagement in tijden van oorlog & vrede
 • Een macro-econoom over de invloed van demografie, geopolitiek en globalisering
 • Een cyberspecialist over zware criminaliteit en kwetsbaarheid
 • Een filosoof over Plato en de continuïteit der dingen

De rol van de financial bij het borgen van de toekomstbestendigheid van de organisatie is onontbeerlijk. Niet alleen signaleer en rapporteer je, je hebt ook een adviserende en implementerende rol te vervullen. Wat zie je gebeuren in de wereld en hoe maak je vervolgens de vertaalslag naar wat dat betekent voor jouw organisatie en jouw verantwoordelijkheden?

De agenda is hier te vinden.

Doelstelling

In deze summer school gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • leren over de nieuwe eisen rondom NFI en langetermiin waardecreatie
 • inzien wat de invloed is van wereldwijde trends in economie en demografie voor de eigen organisatie
 • kennismaken met direct toepasbaar tools en concepten
 • maken van de vertaalslag naar de rol die je als financial te pakken hebt

Inhoud

Financieel professionals worden steeds meer geacht in hun eigen organisatie en in het maatschappelijk verkeer verantwoordelijkheid te nemen en leiderschap te tonen. Dit kan niet zonder een helder beeld bij én grip op de risico's en kansen die horen bij continuïteit- en crisisvraagstukken.

Continuïteit is een maatschappelijk actueel thema, allang niet meer een jaarverslaggevingsissue. Er wordt transparantie verwacht over de toekomstbestendigheid van de organisatie. Wat kun en wat moet je daar mee? Onder het mom van "let's not waste a good crisis" trekken we praktisch lering uit eerdere crises en brengen we overzicht aan.

Waarom een Summer School? Omdat je je in een meerdaags programma beter kunt focussen op de leerstof en makkelijker de verbanden tussen de verschillende onderwerpen legt. Zo beklijft de kennis beter. Daarnaast is het nuttig en gezellig om te netwerken en te discussiëren met vakgenoten. Een Summer School is elk jaar anders en uniek. NBA Opleidingen organiseert al meer dan 15 jaar Summer Schools, deze zijn altijd uitverkocht en zeer goed gewaardeerd.

Bestemd voor

Financials in business in (hoger) financieel management.

prof. dr. Mathieu Segers mathieu segers

Hoogleraar Eigentijdse Europese Geschiedenis, Universiteit Maastricht. Columnist bij FD en De Groene Amsterdammer, en maker van de podcast Café Europa.

Paul Koster Paul KosterPaul Koster is directeur van de Nederlandse beleggersvereniging VEB. Tevens is hij voorzitter van European Investor's Association en lid van de adviesgroep van de Investor and Other Stakeholders Working Group (IOSWG) en het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR). In mei 2019 is hij toegetreden tot de raad van advies van IIA Nederland (de beroepsvereniging van internal auditors).
drs. Usha Ganga RA

Usha Ganga

Usha Ganga RA is themaregisseur integrated thinking, control en reporting bij het Centrum Meervoudige Waardecreatie en docent-onderzoeker bij de HAN.

Gerko Tempelman

gerko tempelman

Gerko Tempelman is filosoof en theoloog. Hij is oprichter van de Nederlandse Death Cafés en experimenteerde met een kerk voor atheïsten en dominees achter de ramen op de wallen. Daarnaast is hij filosofisch dramaturg bij theatercollectief McKassett. Onlangs kwam zijn boek Ongeneeslijk Religieus uit. Gerko geeft lezingen over filosofie, islam, christendom en ideeëngeschiedenis.

Mary-Jo de Leeuw

Mary-Jo de Leeuw

Mary-Jo de Leeuw probeert als techexpert al jaren de wereld digitaal veiliger te krijgen. En voor al dat werk heeft zij inmiddels meer dan 20 internationale vermeldingen en prijzen op haar naam staan en werd zij door de Verenigde Staten uitgenodigd voor het prestigieuze International Visitors Leaderschip Program. De Leeuw heeft voorafgaand aan de coronacrisis in 3 jaar tijd als veelgevraagd spreker 45 landen bezocht om zo haar kennis te delen en andere te inspireren waar nodig en te helpen waar kan.

Wout Evers Wout EversNa afgestudeerd te zijn aan Koninklijke Militaire Academie als Officier der Infanterie, heeft hij 33 jaar als officier gediend tot hij in 1998 de overstap naar het bedrijfsleven maakte. Focus kwam al snel op Public Security te liggen. Wout brengt denkpatronen in beweging. Hij heeft zowel op directie als op strategisch en operationeel niveau ruime werkervaring. Hij herkent snel kernproblemen, durft deze te benoemen op een positief kritische manier, en daarbij mensen motiveren de problemen op te lossen.
Tom Keuper Tom Keuper

Samen met mijn vrouw Gerdien run ik "De Raesfeltstede" een biologisch melkveebedrijf met een kleine boerderijwinkel. We zijn de vijfde generatie Keuper op deze boerderij. In onze bedrijfsvoering streven we naar lage kosten in harmonie met de natuur, de omgeving en met aandacht voor de kwaliteit van de producten. Op een agrarisch bedrijf staat de continuïteit centraal. Elke generatie kent zijn eigen uitdagingen en moet daar telkens een eigen invulling aan geven. Door allerlei omstandigheden wordt het runnen van een landbouwbedrijf steeds complexer, maar toch blijft goed voor je bodem zorgen het allerbelangrijkste, al generaties lang. Hoe kun je je landbouwbedrijf wapenen tegen crises? Mijn ervaringen en visie op de landbouw als onderdeel van een groter geheel wil ik graag delen en bediscussiëren.

De cursus vindt plaats in Hotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder

Adres

Hotel Ernst Sillem Hoeve Soestdijkerweg 10 -b Den Dolder Telefoonnummer (035) 666 85 41 E-mailadres receptie@esh.nl