Summer School 2021: Continuïteit & Crisis

Driedaags programma voor finance professionals *nieuw*

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
25, 26, 27 augustus 2021 - Sint-Michielsgestel
Tijd
10:30 - 19:00, 09:00 - 18:30, 09:00 - 16:00
Prijs ex. btw
€ 1.995,00 (leden) / € 2.295,00 (niet-leden) , inclusief overnachting
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Specials, Strategie
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
20 pe-uren

25, 26, 27 augustus 2021 - Sint-Michielsgestel

Met het volgen van dit programma adresseer je een mogelijk thema binnen het verplicht onderwerp 2021 Continuïteit. Je kunt als accountant in business invulling geven aan dit onderwerp in brede zin. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden. Bekijk hier meer informatie over het verplicht onderwerp.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.


Tijdens deze driedaagse summer school verkennen we het containerbegrip continuïteit en de rol van de finance professional. Hierbij komen zowel de hard controls als de soft controls aan bod.

We gaan in gesprek met o.a.:

 • Een expert over de impact van NFI op de langetermijn waardecreatie
 • Een beleggingsanalist over het rendement van ESG
 • Een boer over de balans tussen idealen en de praktijk
 • Een militair over crisismanagement in tijden van oorlog & vrede
 • Een macro-econoom over de invloed van demografie, geopolitiek en globalisering
 • Een cyberspecialist over zware criminaliteit en kwetsbaarheid
 • Een filosoof over Plato en de continuïteit der dingen

De rol van de financial bij het borgen van de toekomstbestendigheid van de organisatie is onontbeerlijk. Niet alleen signaleer en rapporteer je, je hebt ook een adviserende en implementerende rol te vervullen. Wat zie je gebeuren in de wereld en hoe maak je vervolgens de vertaalslag naar wat dat betekent voor jouw organisatie en jouw verantwoordelijkheden?

De agenda is hier te vinden.

Doelstelling

In deze summer school gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • leren over de nieuwe eisen rondom NFI en langetermiin waardecreatie
 • inzien wat de invloed is van wereldwijde trends in economie en demografie voor de eigen organisatie
 • kennismaken met direct toepasbaar tools en concepten
 • maken van de vertaalslag naar de rol die je als financial te pakken hebt

Inhoud

Financieel professionals worden steeds meer geacht in hun eigen organisatie en in het maatschappelijk verkeer verantwoordelijkheid te nemen en leiderschap te tonen. Dit kan niet zonder een helder beeld bij én grip op de risico's en kansen die horen bij continuïteit- en crisisvraagstukken.

Continuïteit is een maatschappelijk actueel thema, allang niet meer een jaarverslaggevingsissue. Er wordt transparantie verwacht over de toekomstbestendigheid van de organisatie. Wat kun en wat moet je daar mee? Onder het mom van "let's not waste a good crisis" trekken we praktisch lering uit eerdere crises en brengen we overzicht aan.

Waarom een Summer School? Omdat je je in een meerdaags programma beter kunt focussen op de leerstof en makkelijker de verbanden tussen de verschillende onderwerpen legt. Zo beklijft de kennis beter. Daarnaast is het nuttig en gezellig om te netwerken en te discussiëren met vakgenoten. Een Summer School is elk jaar anders en uniek. NBA Opleidingen organiseert al meer dan 15 jaar Summer Schools, deze zijn altijd uitverkocht en zeer goed gewaardeerd.

Bestemd voor

Financials in business in (hoger) financieel management.

ing. Jethro Vrouwenfelder RE

Jethro Vrouwenfelder

Jethro heeft een achtergrond in zowel het uitvoeren van internal audits als in het uitvoeren van financieel forensische onderzoeken. Vanaf eind 2004 richt hij zich volledig op het uitvoeren van financieel forensische (fraude)onderzoeken. Hij is onder meer als (senior) manager werkzaam geweest op de forensische afdelingen van twee Big-4 kantoren. Daarnaast was hij enige jaren managing partner van een onderzoeksbureau. Vanwege zijn ruime ervaring beheerst Jethro alle aspecten van onderzoekstrajecten. Hij is lid van het algemeen bestuur van het Institute for Financial Crime (IFFC).

Han de Jong Han de Jong Zelfstandig econoom en 'huiseconoom' bij BNR. Han was tot 2019 Chief Economist bij de ABN AMRO Bank. Daarvoor bekleedde hij verschillende functies binnen en buiten ABN AMRO, waaronder hoofd van het Investment Strategy-team van ABN AMRO Asset Management. Daarnaast was Han tussen 2008 en 2018 lid van de beleggingscommissies van enkele Nederlandse pensioenfondsen. Verder doceert Han Advanced Asset Allocation aan het RBA programma aan de VU in Amsterdam en is hij betrokken hij een aantal opleidingen van het Executive Programme van Nyenrode. Han is op dit moment ook lid van de beleggingscommissies bij enkele family offices en een stichting en schrijft hij column op zijn eigen site en bij fondsnieuws.nl
drs. Usha Ganga RA

Usha Ganga

Usha Ganga RA is themaregisseur integrated thinking, control en reporting bij het Centrum Meervoudige Waardecreatie en docent-onderzoeker bij de HAN.

Erik en Rianne Valk

Erik en Rianne Valk

Wij hebben in Overijssel een biologisch melkveebedrijf. Wij werken al meer dan 15 jaar volgens de principes van de kringlooplandbouw. Om een gezond product te produceren moet de kringloop op ons melkveebedrijf gezond zijn. Dit begint voor ons bij de basis: de bodem. Wij zijn altijd bezig hoe wij nog beter kunnen boeren in de kringloop van de natuur. De kwaliteit van het eten en drinken van de koeien is van grote invloed op de melk, het vlees en de mest die ze uiteindelijk produceren. Door te werken aan een goede mestkwaliteit, vertaald dit zich in een vruchtbare bodem, een gezond gewas en uiteindelijk in gezonde producten.

Gerko Tempelman

gerko tempelman

Gerko Tempelman is filosoof en theoloog. Hij is oprichter van de Nederlandse Death Cafés en experimenteerde met een kerk voor atheïsten en dominees achter de ramen op de wallen. Daarnaast is hij filosofisch dramaturg bij theatercollectief McKassett. Onlangs kwam zijn boek Ongeneeslijk Religieus uit. Gerko geeft lezingen over filosofie, islam, christendom en ideeëngeschiedenis.

Mary-Jo de Leeuw

Mary-Jo de Leeuw

Mary-Jo de Leeuw probeert als techexpert al jaren de wereld digitaal veiliger te krijgen. En voor al dat werk heeft zij inmiddels meer dan 20 internationale vermeldingen en prijzen op haar naam staan en werd zij door de Verenigde Staten uitgenodigd voor het prestigieuze International Visitors Leaderschip Program. De Leeuw heeft voorafgaand aan de coronacrisis in 3 jaar tijd als veelgevraagd spreker 45 landen bezocht om zo haar kennis te delen en andere te inspireren waar nodig en te helpen waar kan.

Onno Ruiter Onno RuiterOnno is 'serial entrepreneur', mede oprichter van het Maurits Instituut, projectmanager en voormalig officier bij de Koninklijke Landmacht. Naast werkervaring in het bedrijfsleven en zijn werk als cavalerie officier heeft hij operationele ervaring opgedaan in o.a. Pakistan en Afghanistan. Na zijn vertrek bij Defensie heeft hij diverse bedrijven (mede)opgericht waaronder het Maurits Instituut, waar hij met zijn kennis en ervaring inzet op het gebied van crisisbeheersing, simulatie, leidinggeven, besluitvorming, commandovoering en opleiden
Marco Hulleman Marco HullemanMarco is officier geweest bij de Koninklijke Landmacht. Gedurende zijn loopbaan binnen Defensie heeft Marco zich altijd bezig gehouden met het verbeteren van de steun aan de 'boots on the ground'. Aan de inzet zal altijd een goed plan ten grondslag moeten liggen, dat door iedereen op elk niveau wordt begrepen. Door zijn jarenlange ervaring als militair, leider, zijn operationele kennis, ervaring uit uitzendingen en het werken op internationaal niveau, weet hij mensen aan te zetten tot nadenken over de eigen rol in een groter geheel.
Marleen Janssen Groesbeek

 marleen-janssen-groesbeek

Marleen Janssen Groesbeek studeerde economische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen was ze 20 jaar financieel-economisch journalist. Na haar journalistieke loopbaan werkte ze een aantal jaren als beleidsadviseur Duurzaamheid bij Eumedion. Daarna was ze bij DSM als Sustainability Manager verantwoordelijk onder andere voor stakeholderengagement en integrale jaarverslaggeving. Sinds december 2014 is ze lector bij Avans. Haar eerste boek Maatschappelijk Ondernemen verscheen in 2001 en sindsdien heeft ze met regelmaat boeken gepubliceerd over duurzaamheid, creativiteit en leiderschap. Ze is lid van het Groene Brein, het Sustainable Finance Lab (SFL) en is columnist bij het duurzame tijdschrift P+. Marleen heeft verschillende nevenfuncties: naast haar bestuurslidmaatschap bij CE Delft, is ze lid van de Raad van Advies van de ASN BANK en lid van de Adviesraad Verantwoord Beleggen van PGGM.

De cursus vindt plaats in Hotel De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel

Adres

Hotel De Ruwenberg Ruwenbergstraat 7 Sint-Michielsgestel Telefoonnummer (073) 558 88 88 E-mailadres info@ruwenberg.nl Website http://www.ruwenberg.nl/