Update IFRS

Voor meer dan een update IFRS

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
22 april 2021 - Houten
Tijd
10:00 - 18:15
Prijs
€ 635,00 (leden) / € 760,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
7 pe-uren

RC's komen in aanmerking voor het leden-tarief.


De cursus over actuele IFRS ontwikkelingen, 'lessons learned' van recent ingevoerde nieuwe IFRS én praktijkdiscussies. Voor meer dan een IFRS update.

IFRS kent veel wijzigingen die een grote impact kunnen hebben op de jaarrekening. Het is van belang dat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. De IFRS update gaat uitgebreid in op de nieuwe standaarden en interpretaties onder IFRS, waaronder die voor leasing en de uitspraken van de Interpretations Committee. Tevens wordt ingegaan op de uitspraken en prioriteiten van toezichthouders, alsmede op met IFRS verwante onderwerpen zoals niet-financiële rapportage en alternatieve prestatiemaatstaven (non-GAAP measures)

Doelstelling

Na deze cursus:

 • Bent u op de hoogte van de nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties die in het lopende boekjaar voor het eerst van toepassing zijn;
 • Weet u welke wijzigingen per 1 januari van het nieuwe jaar ingaan;
 • Kent u de voortgang van enkele belangrijke projecten van de IASB. Veel van deze ontwikkelingen hebben niet alleen consequenties voor de jaarrekening, maar ook voor informatiesystemen en soms de bedrijfsactiviteiten zelf;
 • Weet u welke aanpassingen in verslaggeving u nu al kunt doorvoeren.

Inhoud

In één cursusdag behandelen de docenten alle recent geldende wijzigingen in IFRS. Ook krijgt u een update van verslaggevingsstandaarden die reeds zijn goedgekeurd en binnenkort in werking treden.

Daarnaast bespreken we enkele IFRS onderwerpen die in de praktijk tot vragen leiden. Wij bieden u ook gelegenheid om onderwerpen aan te dragen die u graag behandelt ziet of waarover u met collega's van gedachten wilt wisselen.

Het (voorlopige) programma voor 2021 ziet er als volgt uit;

 • Overzicht wijzigingen boekjaar 2020 en verder waaronder IFRS IC Agenda Decisions, IASB agenda
 • Regulatory Update (AFM, ESMA, enforcement decisions, IOSCO)
 • Leases - lessons learned (IFRS 16 + IFRS IC Agenda Decisions)
 • Financiële instrumenten (IBOR vervanging, diverse wijzigingen IFRS 9)
 • Winstbelasting in de jaarrekening (IFRIC 23 + Agenda Decisions + praktijkproblemen
 • Bestuursverslag en Nederlandse wettelijke eisen rond IFRS jaarrekening
 • Primary Financial Statements (ED IFRS 18 en aanpassing IAS 1), Alternative Performance Measures
 • Praktijkvragen van deelnemers.

Bestemd voor

Accountants, controllers en financieel professionals met IFRS-kennis die in één dag bijgepraat willen worden over relevante ontwikkelingen.

prof. dr. Leo van der Tas RA Vaktechnisch partner EY, lid Consultative Working Group ESMA, voormalig lid van het IFRIC alsmede van de Advisory Council van de IASB, voorzitter EY IFRS policy committee en hoogleraar Universiteit van Tilburg
Ton Meershoek RA RC MSc Technical Expert Financial Reporting AFM, Lecturer financial reporting Nyenrode Business Universiteit

De cursus vindt plaats in Hotel Van der Valk Houten in Houten

Adres

Hotel Van der Valk Houten Hoofdveste 25 Houten Telefoonnummer 0306346800 E-mailadres zalen@houten.valk.nl Website http://www.valk.com