Bedrijfseconomisch ontslag

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
9 december 2021 - Online
Tijd
15:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 115,00 (leden) / € 135,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch, Online learning
Bestemd voor
Accountants in business, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
2 pe-uren

9 december 2021 - Online

Veel bedrijven verkeren in financieel zwaar weer en kunnen niet anders dan snijden in de personeelskosten. Een ontslaggolf wordt verwacht en ook het UWV bereidt zich voor op een hausse aan aanvragen. Tijdens deze sessie wordt de ontslagprocedure bij het UWV besproken.

Door de coronacrisis hebben organisaties minder werk voorhanden en dreigen arbeidsplaatsen structureel te vervallen. Dit kan het bedrijf betreffen waar u als financieel professional werkzaam bent, maar mogelijk ook uw klantenportefeuille als accountant.

Daar waar de NOW 1.0 een boete stelde op het indienen van ontslagaanvragen bij het UWV geldt dit niet langer onder de NOW 2.0. Werkgevers mogen reorganiseren en aan het UWV toestemming vragen om arbeidsovereenkomsten te beëindigen ondanks de toegekende loonkostensubsidie. Hoe verloopt de UWV-procedure? Hoe beoordeelt het UWV de bedrijfseconomische noodzaak? Bestaan er mogelijkheden om de ontslagvolgorde te beïnvloeden?

Doelstelling

Na dit webinar heeft u een volledig overzicht van wet- en regelgeving die van toepassing is op bedrijfseconomische ontslagen. U weet welke stappen gezet moeten worden om een reorganisatie door te kunnen voeren. U weet op welke aspecten u extra alert moet zijn wanneer u uw cliënten begeleidt bij reorganisaties.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de procedure an sich
  • opzegverboden
  • verschillende bedrijfseconomische redenen
  • rol OR/Pvt
  • ontslagvolgorde
  • uitwisselbare functies
  • peildatum
  • herplaatsingsverplichting
  • vaststellingsovereenkomst

Bestemd voor

Assistent accountants, accountants, financieel managers, HRM professionals, salarisadviseurs; kortom iedereen die ontslagaanvragen voorbereidt, daarover adviseert of begeleidt.

Kirsten Roskam

Mr. Kirsten Roskam, advocaat arbeidsrecht verbonden aan SPRAAQ advocaten. Kirsten is vanaf 2004 werkzaam in het arbeidsrecht. Zij behandelt dossiers op individueel niveau, maar adviseert ook over arbeidsrechtelijke vraagstukken die de hele organisatie betreffen.

De cursus vindt plaats in E-learning in Online

Adres

E-learning 0 Online