Praktijkdag controlestandaarden

Up-to-date voor audit werkzaamheden

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
8 december 2021 - Breukelen Ut
Tijd
08:30 - 16:30
Prijs ex. btw
€ 445,00 (leden) / € 535,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit & Assurance
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
7 pe-uren

8 december 2021 - Breukelen Ut

U kunt ook een deel van het programma volgen, daartoe gelden de volgende tarieven:
Ochtendprogramma 325 euro / 355 euro
Middagprogramma 200 euro / 240 euro
Gehele programma 445 euro / 535 euro


De praktijkdag controlestandaarden staat voor een gevarieerd jaarlijks vakinhoudelijk programma. Voor accountants werkzaam in interne of openbare audit praktijk die up-to-date willen blijven en jaarlijks een of meerdere standaarden willen uitdiepen.

De bijdragen worden verzorgd door ervaren inhoudsdeskundige collega's op het gebied van assurance, zowel binnen de openbare (mkb) praktijk alsook vanuit intern audit perspectief. Theorie en praktijk zijn daarbij verweven tot een optimaal praktijkgerichte bijdragen. Naast een introductie zorgt de docent ook voor het delen van inzichten en ervaringen.

Voor 2021 hebben we gekozen voor drie hoofdonderdelen waarbij u in de ochtend keuze hebt uit enerzijds de verplichte cursus continuïteit voor collega's werkzaam in de controlepraktijk en anderzijds een basis inleiding soft controls, gebaseerd op de NBA Handreiking die (naar verwachting) in september wordt gepubliceerd.
Tijdens het middagprogramma geven we aandacht aan standaarden waarvan is gebleken dat deze extra aandacht behoeven.
Kortom; de praktijkdag controlestandaarden is de ideale manier om vaktechnisch up-to-date en scherp te blijven.

Doelstelling

Algemeen
Na afloop kent u de gewijzigde en de te wijzigen controlestandaarden en weet u hoe u deze standaarden toepast binnen uw audit werkzaamheden. Ook verscherpen we uw kennis en inzichten op een aantal controle onderwerpen die in de praktijk tot vragen of discussie leiden. De bagage van deze dag draagt bij aan verdere verhoging van de controle kwaliteit.

Verplichte cursus continuïteit
Invulling geven aan de verplichting om een geaccrediteerde cursus over Continuïteit te volgen. Daarnaast wordt een meer integrale aanpak van Continuïteit gestimuleerd.

NBA Handreiking soft controls
De deelnemer kent na afloop de NBA Handreiking soft controls en is bekend met de toepassingsmogelijkheden binnen het eigen werkveld. Verder is kennis opgedaan van modellen, methoden en inzichten voor het onderzoeken en evalueren van soft controls binnen organisaties.

Standaarden uit de praktijk
Verdiepen van de kennis op een aantal controle onderwerpen die in de praktijk tot vragen of discussie leiden, deze kennis draagt bij aan verdere verhoging van de audit werkzaamheden.

Inhoud

Bij de keuze van de (deel)onderwerpen wordt aangesloten bij de planning van de NBA van gewijzigde of aanvullende wet- en regelgeving.

Voor het ochtendprogramma (8.30 - 12.45 uur) kiest u uit twee deelprogramma's *)
a) Verplichte cursus 2021: Continuïteit controle (intern- en extern controlerend accountants)
b) NBA Handreiking soft controls

Aansluitend geniet u van een lunchbuffet en starten we om 13.30 uur met Standaarden uit de praktijk. Leo Straathof vraagt tussen 13.30 en 16.30 uur uw aandacht voor;

  • Nieuwe ontwikkelingen voor niet OOB-organisaties en de (concept) NBA-handreiking fraude en continuïteit in controleverklaring
  • NVCOS 240 Verantwoordelijkheden met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten
  • NV COS 700 Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten (theorie)
  • NVCOS 705 Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant
  • NVCOS 710 Vergelijkende cijfers en vergelijkende financiële overzichten

Programma 2021

Bestemd voor

Accountants werkzaam binnen het (openbare of interne) controle domein. Ook andere audit collega's zijn van harte welkom.

Leo Straathof RA

Voormalig partner KMPG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg

Leo Straathof

drs. Erik van Bekkum RA

Bedrijfskundige, Registeraccountant, director KPMG Soft Controls. Erik is binnen KPMG verantwoordelijk voor de soft controls dienstverlening. Hij heeft meer dat 10 jaar ervaring in de opleiding, coaching en advisering van internal en external auditors bij het integreren van soft controls in audits. De afgelopen jaren heeft hij nationale en internationale organisaties ondersteund om de impact in audits te vergroten door soft controls te onderzoeken en hierover te rapporteren aan bestuurders en commissarissen.

Erik van Bekkum
Rick Ottenhof RA

Rick Ottenhof

Rick Ottenhof RA Senior Consultant KPMG - Soft Controls & Internal Control Ik heb ruime ervaring bij het uitvoeren van verschillende externe en interne audits almede met het implementeren van controleraamwerken voor specifieke bedrijfsprocessen bij verschillende organisaties klanten. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in soft controls en assisteert o.a. jaarrekeningcontroleteams om soft controls in hun procedures op te nemen, tevens help ik organisaties om zelf meer aandacht te schenken aan cultuur en gedrag bij hun interne audits of bij het uitvoeren van een onderzoek naar een incident. In de afgelopen jaren heb ik trainingen rondom soft controls, internal control en dossiervorming gegeven.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen Ut

Adres

Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91 Breukelen Ut E-mailadres sales@breukelen.valk.com