Leergang Fraude en non-compliancy

Voor openbaar accountants

Details

Cursusduur
5 dagen
Datum en locatie
14, 28 mei 2021, 11 juni 2021, 24 september 2021, 8 oktober 2021 - Vianen
Tijd
09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00
Prijs
€ 2.940,00 (leden) / € 3.380,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Ethiek & Fraude, Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Online learning
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
30 pe-uren

14, 28 mei 2021, 11 juni 2021, 24 september 2021, 8 oktober 2021 - Vianen

Deze leergang geeft de openbaar accountant handvatten en verdieping om in geval van non-compliancy of zelfs fraude, vanuit vaktechnisch en juridisch perspectief de juiste afwegingen en keuzes te maken.

Ben je als accountant werkzaam in het openbaar beroep? Dan is het niet de vraag óf je een keer geconfronteerd wordt met fraude bij een cliënt, maar wanneer. Als accountant wordt je geacht fraudes tijdig te ontdekken, stevig aan te pakken en er transparant over te communiceren. Het begrip fraude wordt daarbij ruim geïnterpreteerd: ook overtreding van wet- en regelgeving wordt er onder geschaard. Wil je beter in staat zijn adequaat te reageren als zich bij jouw cliënt een signaal aandient dat er iets mis is? Wil je meer grip krijgen op situaties van fraude en overtreding van wet- en regelgeving bij je cliënt? Wil je met meer vertrouwen lastige gesprekken aan gaan? Wil jij degene zijn in jouw organisatie die als materie deskundige wordt gezien en die anderen kan helpen in dit soort situaties? Dan is deze leergang iets voor jou.

Doelstelling

Deze leergang biedt een verdieping en verbreding aan in kennis en vaardigheden ten aanzien van fraude en non-compliance. Deelnemers versterken de eigen kennis van zowel juridische alsook accountancy kaders, leren de valkuilen uit de praktijk en verkrijgen inzicht in de diverse belangen. Deelnemers kunnen met deze bagage als deskundige collegaÉs bijstaan bij (vermoeden van) non-compliancy en fraude.

Inhoud

Het programma is modulair opgebouwd en wordt aangeboden in 5 dagen van elk twee modules. Iedere module bevat zowel theoretische als praktische elementen, waarbij de nadruk ligt op leren van concrete praktijksituaties, interactie, discussie en ervaringen. Uiteraard sluiten we aan bij de relevante theoretische kaders, zoals de controlestandaarden, praktijkhandreikingen en wetten ter voorkoming van financieel economische criminaliteit. Aan het eind van elke dag bieden we handvatten om het geleerde van die dag in de praktijk toe te passen.

 • Module 1: Fraude Fundamentals: korte theoretische opfrissers waarom een frauderisico anders is dan een risico op een fout, verschil frauderisicofactor en een frauderisico.
 • Module 2: Fraude casuïstiek: recente cases over de rol van de accountant, jaarrekeningen en verklaringen.
 • Module 3: Fraude risico management: verwachtingen richting cliënt, beoordelen beleid, uitvoeren van goede frauderisico analyse
 • Module 4: Ontwerpen van controleplan: vertalen van frauderisico's in controleplan, vermijden van inconsistenties tussen risico en uitvoering, vermijden van valkuilen
 • Module 5: Financieel Economische Criminaliteit: (signalen van) corruptie en witwassen, risico's m.b.t. export controls, sancties en andere wet- en regelgeving.
 • Module 6: Omgaan met meldplichten: wat meld je wanneer en bij wie, afwegingen daartoe en verschillende belangen
 • Module 7: Fraude onderzoek: opdracht verstrekken, resultaten gebruiken, aandachtspunten en verschoningsrecht door advocaat
 • Module 8: E-discovery, data analyse en open bronnen onderzoek: relevante mogelijkheden en bronnen en om informatie te verzamelen
 • Module 9: Fraude in het tuchtrecht: wanneer komt het tot maatregel, wanneer ongegrond, de casus vanuit de klager, verdediging
 • Module 10: Omgaan met dilemma's: omgaan met verschillende stakeholders, het normen en waarden kader.
 • Ter voorbereiding op de bijeenkomsten ontvangt u enig leeswerk.

  Voor specifieke onderwerpen worden externe sprekers uitgenodigd, de leergang staat onder leiding van Yvonne Vlasman. Yvonne heeft ruime ervaring als controlerend accountant, forensisch accountant, audit specialist en trainer. Zij deelt haar kennis en praktijkervaring met u.

  Bestemd voor

  De leergang is bedoeld voor accountants die zich op een praktische en toegankelijke manier willen verdiepen in fraude en non-compliance. Doel is om zowel bij eigen opdrachten beter beslagen ten ijs te komen maar vooral ook voor collega's binnen de organisatie te fungeren als materiedeskundige en sparring partner. De leergang is tevens bedoeld voor medewerkers van de afdeling vaktechniek of compliance van accountantsorganisaties, zodat zij teams effectiever kunnen ondersteunen. Deelnemers zijn enkele jaren werkzaam als accountant en bekend met de relevante standaarden.

  Dirk ter Harmsel AA RB Dirk ter Harmsel AA RB, directeur vaktechniek accountancy bij Alfa Accountants en Adviseurs en lid van de Accountantskamer Rechtbank Overijssel
  Peter van Leusden projectleider intake bijzondere zaken bij FIOD
  Yvonne Vlasman RA

  yvonne vlasman

  Ervaren forensisch accountant. Geeft leiding aan de Valuations, Investigations en Dispute Services praktijk van Grant Thornton.  Werkt graag aan het voorkomen en bestrijden van fraude en andere vormen van financieel economische criminaliteit en het bevorderen van ethisch ondernemen.

  De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Vianen in Vianen

  Adres

  Van der Valk Hotel Vianen Prins Bernhardstraat 75 Vianen Telefoonnummer 0347325921 E-mailadres sales@vianen.valk.nl