Leergang Fraude en non-compliance

Voor openbaar accountants

Details

Cursusduur
5 dagen
Datum en locatie
7, 14 oktober 2021, 4, 11, 25 november 2021 - Vianen
Tijd
09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 2.940,00 (leden) / € 3.380,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Ethiek & Fraude, Audit & Assurance
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
30 pe-uren

7, 14 oktober 2021, 4, 11, 25 november 2021 - Vianen

Deze leergang geeft de openbaar accountant handvatten en verdieping om in geval van non-compliancy of zelfs fraude, vanuit vaktechnisch en juridisch perspectief de juiste afwegingen en keuzes te maken.

Ben je als accountant werkzaam in het openbaar beroep? Dan is het niet de vraag óf je een keer geconfronteerd wordt met fraude bij een cliënt, maar wanneer. Als accountant wordt je geacht fraudes tijdig te ontdekken, stevig aan te pakken en er transparant over te communiceren. Het begrip fraude wordt daarbij ruim geïnterpreteerd: ook overtreding van wet- en regelgeving wordt er onder geschaard. Wil je beter in staat zijn adequaat te reageren als zich bij jouw cliënt een signaal aandient dat er iets mis is? Wil je meer grip krijgen op situaties van fraude en overtreding van wet- en regelgeving bij je cliënt? Wil je met meer vertrouwen lastige gesprekken aan gaan? Wil jij degene zijn in jouw organisatie die als materie deskundige wordt gezien en die anderen kan helpen in dit soort situaties? Dan is deze leergang iets voor jou.

Doelstelling

Deze leergang biedt een verdieping en verbreding aan in kennis en vaardigheden ten aanzien van fraude en non-compliance. Deelnemers versterken de eigen kennis van zowel juridische alsook accountancy kaders, leren de valkuilen uit de praktijk en verkrijgen inzicht in de diverse belangen. Deelnemers kunnen met deze bagage als deskundige collega's bijstaan bij (vermoeden van) non-compliance en fraude.

Inhoud

HHet programma is modulair opgebouwd en wordt aangeboden in 5 dagen van elk twee modules. Iedere module bevat zowel theoretische als praktische elementen, waarbij de nadruk ligt op leren van concrete praktijksituaties, interactie, discussie en ervaringen. Het programma sluit aan bij relevante theoretische kaders en vigerende wet- en regelgeving zoals wetten ter voorkoming van financieel economische criminaliteit, nadere voorschriften controlestandaarden en praktijkhandreikingen. Aan het eind van elke dag bieden we handvatten om het geleerde van die dag in de praktijk toe te passen.

  • Module 1: Fraude fundamentals: korte theoretische opfrissers waarom een frauderisico anders is dan een risico op een fout, verschil frauderisicofactor en een frauderisico.
  • Module 2: Fraude casuïstiek: recente cases over de rol van de accountant, jaarrekeningen en verklaringen.
  • Module 3: Frauderisicomanagement: verwachtingen richting cliënt, beoordelen beleid, uitvoeren van goede frauderisico analyse
  • Module 4: Ontwerpen van controleplan: vertalen van frauderisico's in controleplan, vermijden van inconsistenties tussen risico en uitvoering, vermijden van valkuilen
  • Module 5: Financieel economische criminaliteit: (signalen van) corruptie en witwassen, risico's m.b.t. export controls, sancties en andere wet- en regelgeving.
  • Module 6: Omgaan met meldplichten: wat meld je wanneer en bij wie, afwegingen daartoe en verschillende belangen
  • Module 7: Fraude onderzoek: opdracht verstrekken, resultaten gebruiken, aandachtspunten en verschoningsrecht door advocaat
  • Module 8: E-discovery, data analyse en open bronnen onderzoek: relevante mogelijkheden en bronnen en om informatie te verzamelen
  • Module 9: Fraude in het tuchtrecht: wanneer komt het tot maatregel, wanneer ongegrond, de casus vanuit de klager, verdediging
  • Module 10: Omgaan met dilemma's: omgaan met verschillende stakeholders, het normen en waarden kader.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten ontvangt u enig leeswerk

Voor specifieke onderwerpen worden externe sprekers uitgenodigd, de leergang staat onder leiding van de hoofddocenten Yvonne Vlasman en Arnout van Kempen. Yvonne heeft ruime ervaring als controlerend accountant, forensisch accountant, audit specialist en trainer. Arnout van Kempen CISA, is zelfstandig compliance specialist binnen de financiële sector en compliance officer bij diverse accountantsorganisaties. Zij delen hun kennis en praktijkervaringen tijdens de 10 modules.

Bestemd voor

De leergang is bedoeld voor accountants die zich op een praktische en toegankelijke manier willen verdiepen in fraude en non-compliance. Doel is om zowel bij eigen opdrachten beter beslagen ten ijs te komen maar vooral ook voor collegaÉs binnen de organisatie te fungeren als materiedeskundige en sparring partner. De leergang is tevens bedoeld voor medewerkers van de afdeling vaktechniek of compliance van accountantsorganisaties, zodat zij teams effectiever kunnen ondersteunen. Deelnemers zijn enkele jaren werkzaam als accountant en bekend met de relevante standaarden.

Arnout van Kempen CISA

Arnout van Kempen

Van Kempen Compliance & Legal Support, compliance specialist binnen de financiële sector en compliance officer bij diverse accountantsorganisaties

Dirk ter Harmsel AA RB Dirk ter Harmsel AA RB, directeur vaktechniek accountancy bij Alfa Accountants en Adviseurs en lid van de Accountantskamer Rechtbank Overijssel
drs. Martijn Hengeveld RA
Peter van Leusden projectleider intake bijzondere zaken bij FIOD
Marc Schurink

Marc Schurinc

Marc is expert op het gebied van cultuurtrajecten en communicatie onder druk. Binnen HRD Group werkt hij als partner werkt in de rol van consultant, trainer en coach. Betrokkenheid en creativiteit zijn kenmerkend voor zijn aanpak. Hij was betrokken bij de Zeg wat je ziet trainingen en hij heeft met veel plezier Frauderisicofactoren trainingen verzorgd voor de controlepraktijk als ook de Frauderisicofactoren trainingen in 2019-2020. Daarnaast heeft hij zich bezig gehouden met de eerdere PE-portfolio trainingen, waarin het opzetten van een PE-plan centraal stond.

ing. Jethro Vrouwenfelder RE

Jethro Vrouwenfelder

Jethro heeft een achtergrond in zowel het uitvoeren van internal audits als in het uitvoeren van financieel forensische onderzoeken. Vanaf eind 2004 richt hij zich volledig op het uitvoeren van financieel forensische (fraude)onderzoeken. Hij is onder meer als (senior) manager werkzaam geweest op de forensische afdelingen van twee Big-4 kantoren. Daarnaast was hij enige jaren managing partner van een onderzoeksbureau. Vanwege zijn ruime ervaring beheerst Jethro alle aspecten van onderzoekstrajecten. Hij is lid van het algemeen bestuur van het Institute for Financial Crime (IFFC).

Yvonne Vlasman RA

yvonne vlasman

Ervaren forensisch accountant. Geeft leiding aan de Valuations, Investigations en Dispute Services praktijk van Grant Thornton.  Werkt graag aan het voorkomen en bestrijden van fraude en andere vormen van financieel economische criminaliteit en het bevorderen van ethisch ondernemen.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Vianen in Vianen

Adres

Van der Valk Hotel Vianen Prins Bernhardstraat 75 Vianen Telefoonnummer 0347325921 E-mailadres sales@vianen.valk.nl