Aanvulling vervolgopleiding NLP

NLP Master Practitioner

Details

Cursusduur
4 dagen
Datum en locatie
29 november 2021, 20 december 2021, 21 januari 2022, 9 februari 2022 - Baarn
Tijd
09:30 - 16:30, 09:30 - 16:30, 09:30 - 16:30, 09:30 - 16:30
Prijs ex. btw
€ 995,00 (leden) / € 995,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Expert
Accountancy
24 pe-uren

29 november 2021, 20 december 2021, 21 januari 2022, 9 februari 2022 - Baarn

De opleiding bestaat uit vier dagen en wordt afgesloten met een kort theorie examen. Als u dit examen met een voldoende afsluit dan ontvangt u het internationaal erkende NLP Master Practitioner certificaat.

Naast de bijeenkomsten dient u rekening te houden met ca. 2 uur huiswerk per bijeenkomst. De aanvullende opleiding staat in totaal voor 24 PE-uren.

Logo NyenrodeBekijk het gehele Leertraject NLP, volg diverse cursussen en opleidingen op het gebied van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) speciaal voor accountants.


Met deze aanvullende modules leert u inschatten wat anderen nodig hebben om met daadkracht en gedrevenheid te kunnen functioneren. U verkrijgt daarmee het volledige, internationaal erkende certificaat van NLP Master Practitioner.

Waar u in de vervolgopleiding heeft geleerd om mensen te coachen werft u in de aanvullende opleiding ook technieken om een adequate briefing voor een (externe) coach te maken. Tevens kunt u beoordelen of de coach in staat is om de veranderingen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. De kracht van de volledige NLP Master Practitioner is dat u in staat bent te herkennen waar de problematiek van mensen vandaan komt en hoe u kunt bijdragen aan de oplossing.

Doelstelling

De aanvullende vervolgopleiding NLP voor accountants is speciaal gericht op de adviserende en leidinggevende functies binnen de accountancy en vergelijkbare financiële functies. U verwerft kennis en vaardigheden om te herkennen waardoor mensen gemotiveerd worden, wat nodig is om hiermee om te gaan en versterkt uw coachende vaardigheden.

Inhoud

Tijdens deze aanvulling op de vervolgopleiding worden de volgende thema's en modellen behandeld:

  • Waarden kunnen veranderen: In de vervolgopleiding is gewerkt met waarden. In de aanvullende vervolgopleiding wordt gekeken hoe je waarden in volgorde verandert, danwel dat je nieuwe waarden toevoegt. Tevens kijken we naar mogelijke conflicten in de persoon zelf m.b.t. de waardenhiërarchie om deze te adresseren én te verhelpen.
  • Beperkende overtuigingen: Beperkende overtuigingen hinderen iemand om acties te nemen die de persoon wel zou willen nemen om vooruitgang te boeken. Een aantal krachtige methodes worden aangeboden hoe je deze belemmerende overtuigingen kunt aanpakken. Humor is een van deze methodes.
  • Quantum Linguistiek: Om verandering in iemands gedrag en gewoonten mogelijk te maken is het cruciaal dat er ook ruimte is voor de persoon om dit voor elkaar te krijgen. In NLP termen heet dit het "losmaken van iemands model van de wereld". Uniek vanuit NLP in het coachen en helpen van andere mensen zijn de technieken die hiertoe leiden. Deze technieken vallen samen onder de noemer Quantum Linguïstiek.
  • Het veranderen van gewoonten: Naast bovenstaande modules is het van belang om vastgebaande patronen te doorbreken. Gewoonten in NLP heten strategieën. In deze module leert u hoe u deze kunt veranderen. Een krachtig instrument.
  • Coachingsmodule: Alle NLP technieken komen hier bij elkaar. U leert hoe u een coachend gesprek kunt voeren en deze - waar nodig - gepaard kunt laten gaan met het integreren van de problematiek van de ander. U leert tevens hoe u hier gedoseerd mee om kunt gaan, afgestemd op de ander. Dit is niet alleen nuttig in de situaties die we hiervoor genoemd hebben. Dit kan u ook helpen bij het adviseren van uw klanten. De grote toevoeging van coachingsvaardigheden uit de vervolgopleiding is dat u mensen kunt helpen diepe en blijvende veranderingen in hun gedrag én daarmee in hun leven te maken.

Bestemd voor

Personen die de vervolgopleiding gevolgd hebben en hun certificaat willen uitbreiden tot het volledige, internationaal erkende NLP Master Practitioner certificaat.

drs. Guido Dik Guido Dikbusiness coach en geaccrediteerd internationaal NLP Master Trainer.
Angela Steemers

De cursus vindt plaats in Conferentiecentrum Drakenburg Baarn in Baarn

Adres

Conferentiecentrum Drakenburg Baarn Dr. Albert Schweitzerweg 1 Baarn Telefoonnummer (035) 646 14 14 E-mailadres info@drakenburg.nl